Persoonsvolgend budget [PVB]

Aanvraag stap 1: uw vraag goed in kaart brengen

Om te weten welke vormen van ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, gaat u na:

  • welke activiteiten u allemaal wilt uitvoeren op vlak van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd, vorming, mobiliteit, sociale contacten, emotioneel welbevinden, therapieën ...;
  • bij welke van die activiteiten u al dan niet problemen ondervindt en wanneer u die problemen ondervindt;
  • wat uw sterktes en uw zwaktes zijn;
  • hoe u leeft en hoe u wilt leven;
  • welke hulpmiddelen u al gebruikt;
  • welke ondersteuning u al krijgt;
  • of de ondersteuning die u al krijgt voldoende is of niet en waarom niet;
  • wie u zou kunnen helpen nu, of in de toekomst of wanneer uw huidige ondersteuning wegvalt.

Dat allemaal in kaart brengen, heet een proces van vraagverheldering. Uit dat proces volgt een overzicht van wat u allemaal zelf kunt, welke ondersteuning u al hebt en welke ondersteuning er ontbreekt. Als blijkt dat u nood hebt aan intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH om die ondersteuning te organiseren en te financieren. U moet dan uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget bezorgen aan het VAPH (stap 2).

U kunt ook terecht bij een gebruikersorganisatie.

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.