Persoonsvolgend budget [PVB]

Aanvraag stap 1: uw vraag goed in kaart brengen

Om te weten welke vormen van zorg en ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat u de volgende zaken nagaat:

  • Welke activiteiten wilt u allemaal uitvoeren op het vlak van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd, vorming, mobiliteit, sociale contacten, emotioneel welbevinden ...?
  • Bij welke van die activiteiten ondervindt u al dan niet problemen en wanneer ondervindt u die problemen?
  • Wat zijn uw sterktes en uw zwaktes?
  • Hoe leeft u en hoe wilt u leven?
  • Welke hulpmiddelen gebruikt u al?
  • Welke ondersteuning krijgt u al?
  • Is de ondersteuning die u al krijgt voldoende of niet en waarom niet?
  • Wie zou u kunnen helpen, nu, in de toekomst of wanneer uw huidige ondersteuning wegvalt?
  • ...

Dat allemaal in kaart brengen, heet een proces van vraagverheldering. U kunt dat proces alleen doorlopen, eventueel met behulp van de tool www.mijnondersteuningsplan.be(opent nieuw venster). Of u kunt hulp vragen aan personen die u goed kennen, een dienst ondersteuningsplan (DOP), de dienst maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds, een gebruikersvereniging ...

Het resultaat van de vraagverheldering is een overzicht van wat u allemaal zelf kunt, welke ondersteuning u al hebt en welke ondersteuning er ontbreekt.

Als blijkt dat u nood hebt aan intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH om die ondersteuning te organiseren en te betalen. U moet dan uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget bezorgen aan het VAPH (stap 2).

U kunt ook terecht bij een gebruikersorganisatie.

Publicaties