Persoonsvolgend budget [PVB]

Aanvraag stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken

Als laatste stap in de aanvraagprocedure laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team.

In het multidisciplinair verslag beschrijft het multidisciplinair team objectief uw handicap, uw ondersteuningsnoden en de dringendheid van uw vraag. In een gesprek worden vragen gesteld over uw mogelijkheden op alle gebieden van het dagelijks leven. Dat gebeurt aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Op basis van uw antwoorden op die vragen zal de medewerker van een multidisciplinair team een B- en P-waarde bepalen. De B-waarde staat voor uw begeleidingsnood en de P-waarde voor uw permanentienood.

Het multidisciplinair team bezorgt het multidisciplinair verslag aan het VAPH. Het multidisciplinair verslag moet ingediend worden:

Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en uw multidisciplinair verslag.

Publicaties