Persoonsvolgend budget [PVB]

Aanvraag stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken

Als laatste stap in de aanvraagprocedure laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team(opent dialoogvenster).

In het multidisciplinair verslag beschrijft het team op een objectieve manier uw handicap en uw ondersteuningsnoden. In sommige gevallen zal het multidisciplinair team uw zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument(opent dialoogvenster). Het zorgzwaarte-instrument bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over uw mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. Uw antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor uw begeleidingsnood en de P-waarde voor uw permanentienood. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van uw handicap en ondersteuningsnoden.

Op basis van die gegevens stelt uw multidisciplinair team een budgetcategorie voor. Tot slot vult het team een checklist prioritering in over de dringendheid van uw ondersteuningsvraag.

Het multidisciplinair team bezorgt het multidisciplinair verslag aan het VAPH. Het multidisciplinair verslag moet ingediend worden:

Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en uw multidisciplinair verslag.

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.