Persoonsvolgend budget [PVB]

Noodprocedure stap 4: aanvraag persoonsvolgend budget na een noodprocedure

Bij de goedkeuring van uw aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure stuurt het VAPH u ook het formulier Aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure. Als u na afloop van het tijdelijke persoonsvolgend budget via de noodprocedure verdere ondersteuning door het VAPH nodig hebt, dan moet u dat formulier binnen de 20 weken na uw aanvraagdatum van het tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure indienen. U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk …

U bezorgt het formulier ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten').

Als u geen persoonsvolgend budget na een noodprocedure wilt aanvragen, hoeft u het formulier niet in te dienen.

Formulieren