Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure stap 6: vul het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget in en bezorg het aan het VAPH

Om na de tijdelijke directe financiering aanspraak te kunnen maken op een definitief persoonsvolgend budget, moet u binnen de 12 maanden na ontvangst van uw beslissing een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) invullen en indienen.

Na ontvangst van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget zal het VAPH de hoogte van uw persoonsvolgend budget bepalen en uw vraag automatisch indelen in prioriteitengroep 1, de hoogste van de drie prioriteitengroepen. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH.

Wanneer u aan de beurt komt voor een persoonsvolgend budget, zal het VAPH u daarvan op de hoogte brengen. Van zodra u een persoonsvolgend budget ontvangt, wordt de directe financiering aan de vergunde zorgaanbieder stopgezet en vergoedt u uw zorg en ondersteuning met uw persoonsvolgend budget.

Formulieren