Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure stap 2: vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het VAPH

Om ondersteuning te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, moet u het formulier Aanvraag van ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie invullen en indienen. U mag dat aanvraagformulier ten vroegste drie maanden na de plotse breuk in uw levenslijn indienen.

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk …

U bezorgt het formulier ofwel per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u laadt het op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten').

Formulieren