Persoonsvolgend budget [PVB]

Stap 2: vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het VAPH

Om ondersteuning te vragen via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, moet u het formulier Aanvraag van ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegieopent dialoogvenster invullen en indienen. U mag dat aanvraagformulier ten vroegste drie maanden na de plotse breuk in uw levenslijn indienen.

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk …

U moet het formulier via de post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Formulieren

Aanvraag van ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie