Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure stap 1: ga na of u in aanmerking komt voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie

U komt in aanmerking voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie als u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt aan een niet-aangeboren hersenletsel en ervaart ernstige gezondheidsproblemen in combinatie met cognitieve of gedragsmatige problemen of u lijdt aan tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie (d.w.z. ter hoogte van nekwervel C4 of hoger) en ervaart ernstige gezondheidsproblemen.
  • Uw aandoening is voor de leeftijd van 65 jaar acuut en plots ontstaan en heeft een onomkeerbare breuk in uw levenslijn tot gevolg.
  • U verblijft momenteel in een residentiĆ«le inrichting voor neurologische of locomotorische revalidatie.
  • Door uw toestand is uw zorg- en ondersteuningsnood zeer groot en bent u niet in de mogelijkheid om naar huis terug te keren. U hebt nood aan een permanente aanwezigheid van een professionele zorgverlener in een gespecialiseerde setting.
  • Uw geobjectiveerde budgetcategorie is hoger dan of gelijk aan 16.

Naast de inhoudelijke voorwaarden voor deze procedure moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget