Zitdagen VAPH

U kunt na afspraak terecht in de provinciale kantoren van het VAPH en in het hoofdkantoor in Brussel. Hebt u een vraag en wilt u langskomen bij het VAPH? Hou dan rekening met het volgende:

 • Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch, en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be.
 • Maak altijd eerst telefonisch een afspraak als u naar een kantoor wilt komen.
 • U kunt niet met om het even welke vraag in een kantoor van het VAPH terecht.
 • Respecteer de richtlijnen voor social distancing en hygiëne in het kader van corona als u naar een kantoor komt.

Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket

U kunt het VAPH contacteren via:

Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. U kunt documenten ook per post bezorgen of zelf in de brievenbus komen stoppen als u dat wilt. U kunt niet langskomen om documenten persoonlijk af te geven aan een VAPH-medewerker.

Maak eerst een afspraak 

Wilt u toch langskomen in een kantoor? Maak dan altijd eerst een afspraak. Dat doet u door te bellen naar de VAPH-lijn: 02 249 30 00.

In het kader van de corona-epidemie kunt u alleen een afspraak maken om langs te komen als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden. De medewerker van de VAPH-lijn zal beoordelen of dat het geval is.

Met welke vragen kunt u op een zitdag bij het VAPH terecht?

Vragen over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget

Het kan gaan om algemene vragen over de richtlijnen en bestedingsregels, bijvoorbeeld:

 • Welke overeenkomsten kan ik afsluiten?
 • Hoe werk ik via mijnvaph.be?

Ook met specifieke vragen over uw dossier kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld:

 • Waarom is een overeenkomst die ik geregistreerd heb niet goedgekeurd?
 • Welke kosten werden niet uitbetaald en waarom?

We voeren geen concrete acties uit in uw dossier. We registreren bijvoorbeeld geen concrete overeenkomsten en facturen voor u. Daarvoor kunt u bij de bijstandsorganisatiesopent dialoogvenster terecht.

Vragen over uw aanvraag van een persoonsvolgend budget, hulpmiddelen of woningaanpassingen

 • Dossiergebonden vragen die niet telefonisch te beantwoorden zijn en waarvoor u graag verduidelijking ter plaatse krijgt:
  • naar aanleiding van een ontvangen brief
  • naar aanleiding van een document of aanvraagformulier 
 • Vragen in verband met inzage in een dossier

U kunt geen afspraak maken om documenten persoonlijk te komen afgeven. Documenten bezorgt u zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. U kunt ze ook per post bezorgen of zelf in de brievenbus komen stoppen. 

Richtlijnen voor social distancing en hygiëne in het kader van corona

Als u na afspraak langskomt in een kantoor van het VAPH, moet u in het kader van corona rekening houden met de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot social distancing en hygiëne:

 • De VAPH-medewerker zal u naar de veiligheidsvoorschriften verwijzen. Die zijn:
  • afstand bewaren
  • handen wassen of ontsmetten
  • gebruikte oppervlakte en schakelaars ontsmetten voor en na gebruik
  • beperken van de duurtijd van het gesprek tot een minimum
  • aanwezigheidslijst bijhouden 
  • de beperkte capaciteit van de vergaderzaal respecteren
 • Respecteer een fysieke afstand van 1,5 meter.
 • Draag een mondmasker. Neem bij voorkeur zelf een mondmasker mee. Als u er geen bij u hebt, zal de VAPH-medewerker er u een aanbieden.
 • Als de VAPH-medewerker oordeelt dat zijn veiligheid of gezondheid in het gedrang komt, kan hij de afspraak beëindigen.
 • Uw gegevens worden geregistreerd in een bezoekerslijst.

Contacteer het VAPH