Zitdagen VAPH

U kunt na afspraak terecht in de provinciale kantoren van het VAPH en in het hoofdkantoor in Brussel. Hebt u een vraag en wilt u langskomen bij het VAPH? Hou dan rekening met het volgende:

 • Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch, en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be.
 • Maak altijd eerst telefonisch een afspraak als u naar een kantoor wilt komen.
 • U kunt niet met om het even welke vraag in een kantoor van het VAPH terecht.
 • Respecteer de richtlijnen voor social distancing en hygiëne in het kader van corona als u naar een kantoor komt.

Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket

U kunt het VAPH contacteren via:

Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. U kunt documenten ook per post bezorgen of zelf in de brievenbus komen stoppen als u dat wilt. U kunt niet langskomen om documenten persoonlijk af te geven aan een VAPH-medewerker.

Maak eerst een afspraak 

Wilt u toch langskomen in een kantoor? Maak dan altijd eerst een afspraak. Dat doet u door te bellen naar de VAPH-lijn: 02 249 30 00.

In het kader van de corona-epidemie kunt u alleen een afspraak maken om langs te komen als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden. De medewerker van de VAPH-lijn zal beoordelen of dat het geval is.

Met welke vragen kunt u op een zitdag bij het VAPH terecht?

Vragen over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget

Het kan gaan om algemene vragen over de richtlijnen en bestedingsregels, bijvoorbeeld:

 • Welke overeenkomsten kan ik afsluiten?
 • Hoe werk ik via mijnvaph.be?

Ook met specifieke vragen over uw dossier kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld:

 • Waarom is een overeenkomst die ik geregistreerd heb niet goedgekeurd?
 • Welke kosten werden niet uitbetaald en waarom?

We voeren geen concrete acties uit in uw dossier. We registreren bijvoorbeeld geen concrete overeenkomsten en facturen voor u. Daarvoor kunt u bij de bijstandsorganisatiesopent dialoogvenster terecht.

Vragen over uw aanvraag van een persoonsvolgend budget, hulpmiddelen of woningaanpassingen

 • Dossiergebonden vragen die niet telefonisch te beantwoorden zijn en waarvoor u graag verduidelijking ter plaatse krijgt:
  • naar aanleiding van een ontvangen brief
  • naar aanleiding van een document of aanvraagformulier 
 • Vragen in verband met inzage in een dossier

U kunt geen afspraak maken om documenten persoonlijk te komen afgeven. Documenten bezorgt u zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. U kunt ze ook per post bezorgen of zelf in de brievenbus komen stoppen. 

Wanneer kunt u waar terecht (na afspraak)?

Waar?

Wanneer?

Provinciaal kantoor Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 BERCHEM
Maandag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Brugge
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 bus 55
8200 BRUGGE
Vrijdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Provinciaal kantoor Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51
9000 GENT
Woensdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Hasselt
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 2
3500 HASSELT
Donderdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 57
3000 LEUVEN
Dinsdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Hoofdkantoor
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
Iedere werkdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u. (op vrijdag tot 16 u.)

Richtlijnen voor social distancing en hygiëne in het kader van corona

Als u na afspraak langskomt in een kantoor van het VAPH, moet u in het kader van corona rekening houden met de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot social distancing en hygiëne:

 • De VAPH-medewerker zal u naar de veiligheidsvoorschriften verwijzen. Die zijn:
  • afstand bewaren
  • handen wassen of ontsmetten
  • gebruikte oppervlakte en schakelaars ontsmetten voor en na gebruik
  • beperken van de duurtijd van het gesprek tot een minimum
  • aanwezigheidslijst bijhouden 
  • de beperkte capaciteit van de vergaderzaal respecteren
 • Respecteer een fysieke afstand van 1,5 meter.
 • Draag een mondmasker. Neem bij voorkeur zelf een mondmasker mee. Als u er geen bij u hebt, zal de VAPH-medewerker er u een aanbieden.
 • Als de VAPH-medewerker oordeelt dat zijn veiligheid of gezondheid in het gedrang komt, kan hij de afspraak beëindigen.
 • Uw gegevens worden geregistreerd in een bezoekerslijst.

Contacteer het VAPH