Zitdagen VAPH

U kunt na afspraak terecht in de provinciale kantoren van het VAPH en in het hoofdkantoor in Brussel. Hebt u een vraag en wilt u langskomen bij het VAPH? Hou dan rekening met het volgende:

 • Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch, en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be .
 • Maak altijd eerst een afspraak als u naar een kantoor wilt komen.
 • U kunt niet met om het even welke vraag in een kantoor van het VAPH terecht.

Stel uw vraag bij voorkeur online of telefonisch en bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket

U kunt het VAPH contacteren via:

Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. U kunt documenten ook per post bezorgen. U kunt niet langskomen om documenten af te geven aan een VAPH-medewerker.

Maak eerst een afspraak 

Wilt u toch langskomen in een kantoor? Maak dan altijd eerst een afspraak via:

Met welke vragen kunt u op een zitdag bij het VAPH terecht?

Vragen over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget

Het kan gaan om algemene vragen over de richtlijnen en bestedingsregels, bijvoorbeeld:

 • Welke overeenkomsten kan ik sluiten?
 • Hoe werk ik via mijnvaph.be?

Ook met specifieke vragen over uw dossier kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld:

 • Waarom is een overeenkomst die ik geregistreerd heb niet goedgekeurd?
 • Welke kosten werden niet uitbetaald en waarom?

Het VAPH voert geen concrete acties uit in uw dossier. Het registreert bijvoorbeeld geen concrete overeenkomsten en facturen voor u. Daarvoor kunt u bij de bijstandsorganisaties terecht.

Vragen over uw aanvraag van een persoonsvolgend budget, hulpmiddelen of woningaanpassingen

 • Dossiergebonden vragen die niet telefonisch te beantwoorden zijn en waarvoor u graag verduidelijking ter plaatse krijgt:
  • naar aanleiding van een ontvangen brief
  • naar aanleiding van een document of aanvraagformulier 
 • Vragen in verband met inzage in een dossier

U kunt geen afspraak maken om documenten persoonlijk te komen afgeven. Documenten bezorgt u zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be . U kunt ze ook per post bezorgen of zelf in de brievenbus komen stoppen. 

Wanneer kunt u waar terecht (na afspraak)?

Waar?

Wanneer?

Provinciaal kantoor Antwerpen   
Anna Bijnsgebouw    
Lange Kievitstraat 111-113 bus 48   
2018 ANTWERPEN
Maandag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Brugge   
Jacob Van Maerlantgebouw   
Koning Albert I-laan 1-2 bus 55   
8200 BRUGGE
Vrijdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Provinciaal kantoor Gent   
Virginie Lovelinggebouw   
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51   
9000 GENT
Woensdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Hasselt   
Hendrik van Veldekegebouw   
Koningin Astridlaan 50 bus 2   
3500 HASSELT
Donderdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Provinciaal kantoor Leuven   
Dirk Boutsgebouw   
Diestsepoort 6 bus 57   
3000 LEUVEN
Dinsdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.
Hoofdkantoor   
Zenithgebouw   
Koning Albert II-laan 37   
1030 BRUSSEL
Iedere werkdag, van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 17 u. (op vrijdag tot 16 u.)

Contacteer het VAPH