Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase loopt nog tot eind december 2023 en beoogt nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp te ontwikkelen en uit te proberen.

111 initiatieven, van in totaal 113 verschillende organisaties, nemen deel aan deze pilootfase.

Het VAPH organiseerde enkele online infosessies en een live inspiratiemiddag voor de deelnemende initiatieven.

Achtergrondinformatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, lanceerde in de zomer van 2022 samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. De administratie organiseerde infosessies om de oproep en de procedure tot aanvragen van (bijkomende) erkenning voor rechtstreeks toegankelijke hulp toe te lichten.

In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De pilootfase moet uiteindelijk resulteren in een definitieve aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.

Ingediende aanvragen en geselecteerde initiatieven

Er werden 341 initiatieven ingediend door in totaal 231 verschillende organisaties.

Alle ingediende aanvragen werden beoordeeld op formele ontvankelijkheid en op inhoud: Nota pilootfase RTH: aanvragen, beoordeling en selectie

Uiteindelijk werden 111 initiatieven geselecteerd voor deelname aan de pilootfase.

113 organisaties hebben sinds 1 januari 2023 een (bijkomende) erkenning van het VAPH gekregen om in het kader van de pilootfase nieuwe vormen van RTH te ontwikkelen en te implementeren. De erkenning loopt tot en met 30 juni 2024 en kan mits gunstige evaluatie verder verlengd worden.

Documenten