Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

In het najaar van 2022 lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De pilootfase moet uiteindelijk resulteren in een definitieve aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.

In het ontwerp van oproep vindt u alvast de eerste informatie over de pilootfase, de verwachtingen die zullen gesteld worden aan kandidaat-initiatiefnemers en hoe en vanaf wanneer er kan ingetekend worden.

Zodra de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring geeft - wordt verwacht medio september 2022 - wordt de definitieve oproep gelanceerd en kunt u een aanvraag indienen.

Infosessies

Het VAPH organiseert vier online infosessies:

  • Op 23 augustus 2022 in de voormiddag en op 6 september 2022 in de namiddag: een online infosessie voor initiatiefnemers die nog niet erkend of vergund zijn en overwegen om een aanvraag in te dienen. Tijdens de infosessie wordt de nodige toelichting gegeven over wat een erkenning RTH in het kader van de pilootfase inhoudt en hoe die kan aangevraagd worden. U zult ook vragen kunnen stellen.

  • Op 25 augustus 2022 in de voormiddag en op 9 september 2022 in de namiddag: een online infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH. Tijdens deze infosessie wordt het opzet van de pilootfase toegelicht en wordt verduidelijkt hoe een aanvraag kan ingediend worden, wat de verwachtingen ten aanzien van de initiatiefnemers zijn, hoe de beoordeling en selectie zullen verlopen … U zult ook vragen kunnen stellen.

Schrijf u in:

Na de sessies zal een opname van de infosessies beschikbaar gesteld worden zodat wie niet kan deelnemen achteraf de opname kan bekijken.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, dan kunt u die stellen via pilootfaserth@vaph.be.

Documenten

Ontwerp van oproep pilootfase nieuw beleid RTH - Installeren van een tijdelijke fase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)