Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, lanceert samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De pilootfase moet uiteindelijk resulteren in een definitieve aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.

Bekijk de videoboodschap van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over de pilootfase nieuw beleid RTH

Een uitgebreide toelichting bij de oproep vindt u in de definitieve oproep en in de presentaties en opnames van de infosessies die eind augustus - begin september werden georganiseerd.

Neem ook een kijkje in de veelgestelde vragen en antwoorden onderaan deze pagina.

Een aanvraag indienen?

Om een gemotiveerde aanvraag in te dienen, vult u het online aanvraagformulier in tegen uiterlijk 9 november 2022, 23.59 uur. 

De vereiste bijlagen bij de aanvraag zijn uiterlijk op 9 november 2022, 23.59 uur ontvangen in de mailbox pilootfaserth@vaph.be.

Om uw aanvraag voor te bereiden, kunt u een pdf-versie van het aanvraagformulier afdrukken. Let op: u kunt het pdf-document niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Een aanvraag is enkel geldig als die met het online aanvraagformulier wordt ingediend.

Open het online aanvraagformulier

Infosessies

Het VAPH organiseerde in augustus en september online infosessies.

Infosessie voor initiatiefnemers die nog niet erkend of vergund zijn en overwegen om een aanvraag in te dienen – 23 augustus en 6 september 2022

Presentatie en opname

23/8/2022

Infosessie voor initiatiefnemers die nog niet erkend of vergund zijn en overwegen om een aanvraag in te dienen. Tijdens de infosessie wordt de nodige toelichting gegeven over wat een erkenning RTH in het kader van de pilootfase inhoudt en hoe die kan aangevraagd worden.

Startafbeelding voor video infosessie pilootfase RTH erkennen nieuwe aanbieders

Infosessie pilootfase RTH - erkennen nieuwe aanbieders

Opname van de online infosessie over het erkennen van nieuwe RTH-aanbieders in het kader van de pilootfase RTH.

Infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH 25 augustus, 9 en 12 september 2022

Presentatie en opname

25/8/2022

Online infosessie over de pilootfase voor het nieuwe beleid RTH. Tijdens deze infosessie wordt het opzet van de pilootfase toegelicht en wordt verduidelijkt hoe een aanvraag kan ingediend worden, wat de verwachtingen ten aanzien van de initiatiefnemers zijn, hoe de beoordeling en selectie zullen verlopen …

Startscherm van opname infosessie pilootfase RTH- doel, opzet en modaliteiten

Infosessie pilootfase RTH - doel, opzet en modaliteiten

Opname van de online infosessie over het doel, het opzet en de modaliteiten van de pilootfase RTH.

Documenten

Aanvraag tot deelname aan de pilootfase rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (pilootfase RTH) - pdf-versie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 (nog niet gepubliceerd)