Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Initiatieven

Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase werd door de Vlaamse regering recent verlengd en loopt nog tot eind december 2025. Het doel van de pilootfase is het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp.

107 initiatieven nemen deel aan de verlengde pilootfase.

In dit webluik vindt u per initiatief meer uitleg over het initiatief. De initiatieven zijn geordend volgens provincie.