Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Algemeen

Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase werd door de Vlaamse regering recent verlengd en loopt nog tot eind december 2025. Het doel van de pilootfase is het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp.

De eerste pilootfase liep van 1 januari tot en met 30 juni 2024.

111 initiatieven, van in totaal 113 verschillende organisaties, namen deel aan die eerste pilootfase. De betrokken organisaties kregen daartoe een specifieke (bijkomende) erkenning RTH in het kader van de pilootfase voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lees meer over de eerste pilootfase

Begin 2024 werden alle initiatieven beoordeeld. Elk initiatief kreeg de mogelijkheid om een verlenging van de specifieke erkenning in het kader van de pilootfase aan te vragen.

Op basis van de aanvragen en de beoordelingen werd beslist dat 107 initiatieven verdergezet kunnen worden. 

Lees meer over de verlengde pilootfase

Vragen?

  • over de pilootfase en uw initiatief inhoudelijk: pilootfaserth@vaph.be
  • over registraties: clientregistratie@vaph.be
  • over subsidie: afrekeningen@vaph.be

Achtergrondinformatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, lanceerde in de zomer van 2022 samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. De administratie organiseerde infosessies om de oproep en de procedure tot aanvragen van (bijkomende) erkenning voor rechtstreeks toegankelijke hulp toe te lichten.

In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De pilootfase moet uiteindelijk resulteren in een definitieve aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.

Documenten