Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH) - verlengde pilootfase tot eind december 2025

Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase werd door de Vlaamse Regering recent verlengd en loopt nog tot eind december 2025. Het doel van de pilootfase is het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp.

Met de pilootfase RTH en de concrete initiatieven die worden gerealiseerd, willen we een actieve bijdrage leveren aan de verdere uitwerking van de 5 ambities zoals geformuleerd in het reflectiedocument Een kwaliteitsvol leven voor iedere persoon met een handicap in een open en toegankelijke samenleving - Aanbevelingen van het VAPH voor het regeerakkoord 2025-2029

In de inhoudelijke en thematische verdieping zullen we in het bijzonder inzoomen op:

 • de rol en opdracht van VAPH/RTH-aanbieders in het kader van het versterken van basisvoorzieningen
 • de manier waarop de initiatiefnemers aan de slag gaan met de verschillende nieuwe functies en mogelijkheden
  • de open functie: abonnement, oproepbare permanentie, respijtzorg aan huis en praktisch pedagogische ondersteuning
  • anonieme RTH
  • outreach (vernieuwde definitie)
  • inzet tot 12 punten

We zetten in 2024 en 2025 ook verder in op het verder concretiseren en implementeren van de 4 basisprincipes van RTH.

Ter herinnering:

 1. Rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar.
 2. Rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is laagdrempelig en nabij (beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar, betrouwbaar).
 3. Rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is vraaggericht en op maat (bruikbaar).
 4. De rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning wordt geïntegreerd en afgestemd met andere (niet-VAPH)-ondersteuning (bekend).

Doorheen de hele verlengde pilootfase realiseren we een actieve participatie van de gebruikers van RTH.

We starten de verlengde pilootfase met 107 initiatieven.

Op 1 oktober 2024 komen daar nog een aantal nieuwe initiatieven bij.

Het VAPH lanceert daarvoor een oproep(opent nieuw venster) bij kandidaat-initiatiefnemers die reeds eind 2022 een aanvraag indienden maar toen net niet werden geselecteerd voor deelname.

Documenten