Een kwaliteitsvol leven voor iedere persoon met een handicap in een open en toegankelijke samenleving - Aanbevelingen van het VAPH voor het regeerakkoord 2025-2029

maart 2024
Documenttype:
Meerjarenanalyse

Voor de start van elke nieuwe regeerperiode doet het VAPH aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering. Voor het eerst doet het agentschap dat samen met de stakeholders uit zijn raadgevend comité, het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Samen wijzen ze op de nood aan een langetermijnvisie voor de komende jaren en de nood aan bijkomende middelen. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen bij het VAPH immers met gemiddeld 3 %. Daarenboven groeit de groep mensen met complexe problematieken, zoals psychische stoornissen of bijkomende medische problematieken naast een handicap. Het VAPH en haar stakeholders wijzen op de nood aan een geïntegreerd zorg- en ondersteuningsmodel waarbij elke sector en elk beleidsdomein zich engageert voor personen met een handicap om een inclusieve samenleving mogelijk te maken. Want mensen met een handicap komen met vele beleidsdomeinen in aanraking.