Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap - Een terugblik op de voorbije legislatuur 2019-2024

maart 2024
Documenttype:
Meerjarenanalyse

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blikt in het document ‘Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap’ terug op de afgelopen regeerperiode. 

In vier jaar tijd steeg het aantal mensen dat een beroep doet op VAPH-ondersteuning van 100.000 tot ruim 103.000. Ook het aantal aanvragen nam jaar na jaar toe. Het agentschap zag ook een wijziging in de doelgroep. Meer mensen met een lichte verstandelijke handicap en/of autisme kregen VAPH-ondersteuning.