Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Infosessies

Het VAPH organiseerde in 2023 enkele online infosessies en een live inspiratiemiddag voor de deelnemende initiatieven.

Ook in 2024 worden online en fysieke sessies georganiseerd.

SAVE THE DATE - Fysiek ontmoetings- en inspiratiemoment

Woensdag 9 oktober 2024

Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 BRUSSEL