Rechten en plichten

Kwaliteitsvolle ondersteuning

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Dan moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

- Rechten

Als gebruiker hebt u recht op een kwaliteitsvolle ondersteuning van uw zorgaanbieder.

De zorgaanbieder mag niet weigeren om een overeenkomst met u te sluiten om redenen van discriminatie. U hebt ook recht op een proefperiode.

U en de zorgaanbieder moeten een schriftelijke overeenkomst sluiten die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst, inclusief handelingsplan en een document met de collectieve rechten en plichten.

U hebt recht op voorafgaand overleg met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder organiseert collectieve inspraak.

U hebt het recht om uw dossier in te kijken, met uitzondering van de gegevens die verstrekt zijn door een medische deskundige, vertrouwelijke gegevens of gegevens die over een andere persoon gaan.

- Plichten

Uw plichten tijdens de proefperiode, uw plichten om kosten te betalen en uw plichten bij de beëindiging van de overeenkomst

Direct naar
een begeleider helpt twee jongjvolwassenen met koken

Organisaties

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert en registreert diensten en organisaties.

Hebt u een klacht?

Het VAPH doet alles wat het kan om u zo goed mogelijk te dienen. Toch is het denkbaar dat u niet altijd even tevreden bent over de service van het VAPH of de dienstverlening van de door het VAPH erkende en gesubsidieerde diensten en voorzieningen. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning. Om te weten welke zorg en ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende organisaties en diensten.