Rechten en plichten

Kwaliteitsvolle ondersteuning

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Dan moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Rechten

 • Recht op kwaliteit

  Als gebruiker hebt u recht op een kwaliteitsvolle ondersteuning van uw zorgaanbieder.

 • Recht op ondersteuning

  De zorgaanbieder mag niet weigeren om een overeenkomst met u te sluiten om redenen van discriminatie. U hebt ook recht op een proefperiode.

 • Recht op een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder

  U en de zorgaanbieder moeten een schriftelijke overeenkomst sluiten die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst, inclusief handelingsplan en een document met de collectieve rechten en plichten.

 • Recht op inspraak

  U hebt recht op voorafgaand overleg met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder organiseert collectieve inspraak.

 • Recht op bescherming van de integriteit

  De zorgaanbieder zorgt voor preventie en detectie van grensoverschrijdend gedrag en reageert er gepast op als het zich voordoet.

 • Recht om uw dossier in te kijken

  U hebt het recht om uw dossier in te kijken, met uitzondering van de gegevens die verstrekt zijn door een medische deskundige, vertrouwelijke gegevens of gegevens die over een andere persoon gaan.

 • Recht om klacht in te dienen

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de directie van uw zorgaanbieder.

 • Rechten bij de beëindiging van de ondersteuning

  U kunt uw ondersteuning op elk moment beëindigen. De zorgaanbieder kan uw ondersteuning alleen beëindigen in bepaalde situaties.

Plichten

 • Plichten

  Uw plichten tijdens de proefperiode, uw plichten om kosten te betalen en uw plichten bij de beëindiging van de overeenkomst

Direct naar

 • Organisaties

  Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert en registreert diensten en organisaties.

 • Hebt u een klacht?

  Het VAPH doet alles wat het kan om u zo goed mogelijk te dienen. Toch is het denkbaar dat u niet altijd even tevreden bent over de service van het VAPH of de dienstverlening van de door het VAPH erkende en gesubsidieerde diensten en voorzieningen. In dat geval kunt u een klacht indienen.

 • Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

  Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning. Om te weten welke zorg en ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende organisaties en diensten.