Rechten en plichten

Recht op bescherming van de integriteit

Grensoverschrijdend gedrag

De zorgaanbieder zorgt voor preventie en detectie van grensoverschrijdend gedrag. U kunt zelf ook grensoverschrijdend gedrag melden aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder reageert gepast op grensoverschrijdend gedrag als het zich voordoet. De zorgaanbieder meldt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van gebruikers aan het centrale meldpunt bij het VAPH, met respect voor uw privacy. Het gaat bijvoorbeeld over gevallen van geweld, misbruik en verwaarlozing. Alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag moeten ook in het register van de zorgaanbieder worden vermeld.

Afzonderingsmaatregelen

U kunt enkel tijdelijk worden afgezonderd als u uzelf of iemand anders in gevaar brengt of als u materiaal vernielt. Die afzondering wordt onmiddellijk beëindigd als het gevaar voorbij is. Tijdens de afzondering staat u onder afdoende toezicht. Als u een wettelijk vertegenwoordiger hebt, wordt die van de afzondering op de hoogte gebracht.

Publicaties