Rechten en plichten

Recht op kwaliteit

Als gebruiker hebt u recht op een kwaliteitsvolle ondersteuning door de zorgaanbieder.

Uw zorgaanbieder heeft een kwaliteitshandboek waarin hij omschrijft op welke manier hij u een kwaliteitsvolle ondersteuning biedt. U kunt altijd vragen om het handboek in te kijken.

Zorginspectie ziet toe op de naleving van het besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit van de zorg. De verslagen daarover kunt u op elk moment bij uw zorgaanbieder inkijken.

De zorgaanbieder moet aan zijn gebruikers en aan de overheid meedelen wat hij doet op het vlak van kwaliteitszorg. Dat gebeurt via zelfevaluatie. Elke zorgaanbieder beschrijft zelf welk kwaliteitsniveau van zorg en ondersteuning hij wil bereiken, welke stappen hij daarvoor onderneemt, hoe hij de gegevens over de kwaliteit vastlegt en verzamelt, en wat zijn plannen zijn als hij de doelstelling niet zou bereiken. De zorgaanbieder moet ook aantonen hoe vaak en op welke manier hij zichzelf beoordeelt. Daarnaast evalueert hij de tevredenheid van zijn gebruikers regelmatig.

Publicaties

november 2017

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.