Rechten en plichten

Recht op kwaliteit

U hebt recht op een kwaliteitsvolle ondersteuning van uw zorgaanbieder.

Uw zorgaanbieder heeft een kwaliteitshandboek waarin hij omschrijft op welke manier hij u een kwaliteitsvolle ondersteuning biedt. U kunt altijd vragen om het handboek in te kijken.

De zorgaanbieder moet aan zijn gebruikers en aan de overheid meedelen wat hij doet op het vlak van kwaliteitszorg. Hij doet dat via het beleidsplan en een zelfevaluatie van het beleidsplan. Elke zorgaanbieder beschrijft zelf welk kwaliteitsniveau van zorg en ondersteuning hij wil bereiken, welke stappen hij daarvoor onderneemt, hoe hij de gegevens over de kwaliteit vastlegt en verzamelt, en wat zijn plannen zijn als hij de doelstelling niet zou bereiken. De zorgaanbieder moet ook aantonen hoe vaak en op welke manier hij zichzelf beoordeelt. Daarnaast evalueert hij regelmatig de tevredenheid van zijn gebruikers.

Zorginspectie(opent nieuw venster) ziet toe op de naleving van de regelgeving over de kwaliteit van de zorg. Als Zorginspectie vaststelt dat de zorgaanbieder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wordt een termijn opgelegd waarbinnen de zorgaanbieder wel zijn verplichtingen moet nakomen. De verslagen van Zorginspectie kunt u op elk moment bij uw zorgaanbieder inkijken.

Bij de vaststelling van ernstige overtredingen kunnen er onmiddellijk begeleidende maatregelen volgen of kan er een geldboete aan de vergunde zorgaanbieder worden opgelegd. Zijn vergunning kan ook opgeschort of ingetrokken worden.

Publicaties