Rechten en plichten

Plichten

Proefperiode

In de overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder moet altijd een opzegtermijn voor de proefperiode vermeld staan. Die legt u vast in overleg.

Wanneer u de opzegtermijn niet respecteert, kan de zorgaanbieder een verbrekingsvergoeding vragen. Die vergoeding mag niet meer bedragen dan de kosten voor één maand zorg en ondersteuning. Als de opzegtermijn korter is dan één maand, dan komt het bedrag van de verbrekingsvergoeding overeen met de kosten voor de zorg en ondersteuning gedurende de opzegtermijn.

Overeenkomst met de zorgaanbieder

Als uw zoon of dochter ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum, dan worden de zorg en ondersteuning vergoed door het VAPH en betaalt u zelf nog een financiële bijdrage. Die bijdrage is wettelijk vastgelegd. Ook de maximale bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp is wettelijk vastgelegd.

Als u als meerderjarige ondersteund wordt door een vergunde zorgaanbieder, dan moet u de zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget. Dat kan met een voucher of een cashbudget. Daarnaast betaalt u de woon- en leefkosten. De zorgaanbieder bepaalt de woon- en leefkosten. De woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Dat kan alleen met uw eigen inkomen.

De bedragen van alle kosten staan vermeld in uw individuele dienstverleningsovereenkomst en in het document met de collectieve rechten en plichten.

Als u met uw zorgaanbieder bent overeengekomen welke ondersteuning hij u zal bieden en welke vergoeding u daarvoor zult betalen, dan moet u de overeenkomst ondertekenen. Het handelingsplan moet u afzonderlijk ondertekenen en maakt deel uit van de overeenkomst. 

Beëindiging van de ondersteuning

U kunt de ondersteuning op elk moment beëindigen. Het is belangrijk dat u daarbij een opzegtermijn respecteert. Op die manier heeft de zorgaanbieder voldoende tijd om op zoek te gaan naar een andere gebruiker. De wettelijke termijn bedraagt drie maanden, maar u kunt onderling ook een andere termijn afspreken. Als u de ondersteuning onmiddellijk wilt stopzetten, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, dan moet u aan de zorgaanbieder een verbrekingsvergoeding betalen die gelijk is aan de kosten voor drie maanden zorg en ondersteuning.

Publicaties