Rechten en plichten

Plichten

Proefperiode

Als u de ondersteuning tijdens deze periode wilt stopzetten, dan moet u met de zorgaanbieder een termijn afspreken waarin dat kan gebeuren.

Als u de ondersteuning zonder geldige reden stopzet, dan kan de zorgaanbieder aan u een verbrekingsvergoeding vragen. Die vergoeding is gelijk aan de vergoeding voor zorg en ondersteuning die u verschuldigd zou zijn voor de overeengekomen opzegtermijn. De vergoeding mag maximaal één maand kosten voor zorg en ondersteuning bedragen.

Overeenkomst met de zorgaanbieder

Als uw zoon of dochter ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum, dan worden de zorg en ondersteuning vergoed door het VAPH en betaalt u zelf nog een financiële bijdrage. Die bijdrage is wettelijk vastgelegd. Ook de maximale bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp is wettelijk vastgelegd.

Als u als meerderjarige ondersteund wordt door een vergunde zorgaanbieder, dan moet u de zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget. Dat kan met een voucher of een cashbudget. Daarnaast blijft u ofwel zoals vroeger de financiële bijdrage betalen, ofwel betaalt u de woon- en leefkosten. Als nieuwe gebruiker van een zorgaanbieder betaalt u in elk geval woon- en leefkosten. Als u naar een andere zorgaanbieder gaat, dan wordt u ook als 'nieuwe gebruiker' beschouwd. Als de zorgaanbieder in samenspraak met het collectieve overleg heeft beslist om van de financiële bijdrage over te schakelen naar woon- en leefkosten, dan is het de bedoeling dat u die betaalt. De financiële bijdrage en de woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Ze moeten worden vergoed met uw eigen inkomen.

De financiële bijdrage is wettelijk vastgelegd. De bijdragen vindt u terug op de website voor professionelen. De woon- en leefkosten worden door de zorgaanbieder bepaald en bestaan uit:

 • de vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes die u kunt gebruiken
 • de vergoeding voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit
 • de vergoeding van normale en kleine herstellingen aan de woning
 • voeding
 • drank
 • onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes
 • aansluiting op het internet en aansluiting van tv en telefoon
 • was- en strijkservice
 • medicijnen
 • verzorgingsproducten
 • kleding
 • vervoer
 • ontspanning
 • abonnementen
 • verzekeringen

De bedragen van alle kosten worden opgenomen in uw individuele dienstverleningsovereenkomst en in het document met de collectieve rechten en plichten.

Als u met uw zorgaanbieder bent overeengekomen welke ondersteuning hij u zal bieden en welke vergoeding u daarvoor zult betalen, dan moet u de overeenkomst ondertekenen. Het handelingsplan wordt afzonderlijk ondertekend en maakt deel uit van de overeenkomst.

Beëindiging van de ondersteuning

U kunt de ondersteuning op elk moment beëindigen. Het is belangrijk dat u daarbij een opzegtermijn respecteert. Op die manier heeft de zorgaanbieder voldoende tijd om op zoek te gaan naar een andere gebruiker. De wettelijke termijn bedraagt drie maanden, maar u kunt onderling ook een andere termijn afspreken. Als u de ondersteuning onmiddellijk wilt stopzetten, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, dan moet u aan de zorgaanbieder een verbrekingsvergoeding betalen die gelijk is aan de kosten voor drie maanden zorg en ondersteuning.

Publicaties

november 2017

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.