Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

november 2017
Documenttype: 
Brochure

Deze brochure gaat over de kwaliteit van de zorg en de zorg voor kwaliteit waarop u recht hebt als u ondersteuning krijgt van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan. U vindt er gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten bij uw door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder .

De rechten en plichten zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering in een besluit dat is goedgekeurd op 4 februari 2011. Ondertussen is dat besluit enkele keren aangepast. Ook met de start van de persoonsvolgende financiering zijn er een aantal zaken veranderd. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen vindt u in de leaflet achteraan bijgevoegd in deze brochure.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be