Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

Documenttype: 
Brochure
november 2017

Deze brochure gaat over de kwaliteit van de zorg en de zorg voor kwaliteit waarop u recht hebt als u ondersteuning krijgt van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan. U vindt er gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten bij uw door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder .

De rechten en plichten zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering in een besluit dat is goedgekeurd op 4 februari 2011. Ondertussen is dat besluit enkele keren aangepast. Ook met de start van de persoonsvolgende financiering zijn er een aantal zaken veranderd. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen vindt u in de leaflet achteraan bijgevoegd in deze brochure.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be

 

 

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.