Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder

juni 2023
Documenttype:
Brochure

Deze brochure gaat over de kwaliteit van de zorg en de zorg voor kwaliteit waarop u recht hebt als u ondersteuning krijgt van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan. U vindt er gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten bij uw door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
luistertijdschriften@transkript.be