Rechten en plichten

Recht op ondersteuning

Geen discriminatie

De zorgaanbieder mag niet weigeren om een overeenkomst met u te sluiten om redenen van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Proefperiode

Bij de start van de ondersteuning hebt u recht op een proefperiode van maximaal zes maanden. Zo kunt u ondervinden of de zorgaanbieder u de gewenste ondersteuning kan bieden. Als u de ondersteuning tijdens die periode wilt stopzetten, moet u met de zorgaanbieder een termijn afspreken waarin dat mogelijk is.

De zorgaanbieder kan de ondersteuning tijdens de proefperiode alleen stopzetten als:

  • er overmacht is (bijvoorbeeld na een brand);
  • u niet meer beantwoordt aan de bijzondere voorwaarden uit de collectieve rechten en plichten;
  • de zorgaanbieder niet kan beantwoorden aan uw noden en zorgvragen;
  • u of uw vertegenwoordiger de verplichtingen van de individuele dienstverleningsovereenkomstopent dialoogvenster of de collectieve rechten en plichten niet nakomt.

U kunt aan de zorgaanbieder een verbrekingsvergoeding vragen als hij de ondersteuning stopzet zonder geldige reden. Die vergoeding is gelijk aan de vergoeding voor zorg en ondersteuning die u verschuldigd zou zijn voor de overeengekomen opzegtermijn. De vergoeding mag maximaal één maand kosten voor zorg en ondersteuning bedragen.

Publicaties

november 2017

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.