Rechten en plichten

Recht om uw dossier in te kijken

U hebt recht op een dossier dat de zorgaanbieder zorgvuldig bijhoudt en veilig bewaart. De gegevens over uw gezondheid houdt hij apart bij.

U hebt het recht om uw dossier in te kijken, met uitzondering van de gegevens die verstrekt zijn door een medische deskundige, vertrouwelijke gegevens of gegevens over een andere persoon.

De zorgaanbieder zorgt voor een vlotte overdracht van informatie bij de overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning binnen zijn eigen werking.

Als de zorgaanbieder voor uw ondersteuning een beroep doet op andere mensen of organisaties of bij verhuis naar een nieuwe voorziening, zorgt hij, in overleg met u, voor een verantwoorde overdracht van relevante informatie over de ondersteuning.

Publicaties