Verslagen Zorginspectie

Alle door het VAPH vergunde en erkende zorgaanbieders worden geïnspecteerd door Zorginspectie van het departement Zorg.

Na elke inspectie bezorgt Zorginspectie het verslag aan de zorgaanbieder en aan het VAPH. 
Elke burger kan inspectieverslagen van een zorgaanbieder opvragen bij Zorginspectie via een online aanvraagformulier(opent nieuw venster) op de website van het departement Zorg.

Inspectieverslagen van andere zorgvoorzieningen en -organisaties binnen andere beleidsdomeinen van het departement kunnen geraadpleegd worden via de website van Zorginspectie(opent nieuw venster).

Erkende en vergunde zorgaanbieders kunnen bij Zorginspectie zowel een recent als een ouder inspectieverslag van hun eigen organisatie aanvragen via e-mail (contact.zorginspectie@vlaanderen.be).