Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom biedt het VAPH - op basis van de beschikbare middelen - budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan, bijstandsorganisaties ...

Hulpmiddelen, tolk, vervoer- en verblijfskosten

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor tegemoetkomingen om hulpmiddelen aan te kopen of aanpassingen uit te voeren. Het VAPH geeft ook een recht op tolkuren voor een tolk voor doven en slechthorenden in de privésituatie en komt tegemoet voor de verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Als u af en toe nood hebt aan gespecialiseerde begeleiding, dagopvang of verblijf, dan kunt u beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp. Die hulp wordt aangeboden door verschillende zorgaanbieders die daarvoor door het VAPH erkend zijn. Rechtstreeks toegankelijke hulp moet u niet aanvragen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten

Soms is er nood aan meer intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten.

 • Voor meerderjarigen biedt het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB). Dat is een budget om dagondersteuning, woonondersteuning, praktische hulp en/of individuele begeleiding aan te kopen bij een zorgaanbieder. Voor een persoonsvolgend budget moet u een aanvraag indienen bij het VAPH.
 • Voor minderjarigen biedt het VAPH een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Dat is een budget om persoonlijke assistenten aan te werven. De aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).
 • Minderjarigen kunnen ook beroep doen op diagnostiek, begeleiding, dagopvang en verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC). De aanvraag daarvoor verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Hulp bij de keuze van zorg en ondersteuning

Om te weten welke ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende diensten en organisaties. De diensten ondersteuningsplan (DOP's), de multidisciplinaire teams (MDT's) en de gebruikersverenigingen zijn daarvoor specifiek erkend of vergund. U kunt ook terecht bij onder meer de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds(opent nieuw venster). Minderjarigen kunnen ook terecht bij de intersectorale toegangspoort (ITP).

Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij de organisatie van uw ondersteuning.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.

 • Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

  Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

 • Persoonlijke-assistentiebudget

  Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 • Bijstand door een bijstandsorganisatie

  Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget of van uw persoonsvolgend budget.

 • Vraagverheldering door een dienst ondersteuningsplan

  Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.

 • Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

  Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

 • Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

  Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Opgroeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.