Welke zorg en ondersteuning hebt u nodig?

Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom biedt het VAPH - op basis van de beschikbare middelen - budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan, bijstandsorganisaties ...

Hulpmiddelen, tolk, vervoer- en verblijfskosten

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Bij het VAPH kunt u terecht voor tegemoetkomingen om hulpmiddelen aan te kopen of aanpassingen uit te voeren. Het VAPH geeft ook een recht op tolkuren voor een tolk voor doven en slechthorenden in de privésituatie en komt tegemoet voor de verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Als u af en toe nood hebt aan gespecialiseerde begeleiding, dagopvang of verblijf, dan kunt u beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp. Die hulp wordt aangeboden door verschillende zorgaanbieders die daarvoor door het VAPH erkend zijn. Rechtstreeks toegankelijke hulp moet u niet aanvragen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten

Soms is er nood aan meer intensieve of frequente ondersteuning van handicapspecifieke diensten.

  • Voor meerderjarigen biedt het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB). Dat is een budget om dagondersteuning, woonondersteuning, praktische hulp en/of individuele begeleiding aan te kopen bij een zorgaanbieder. Voor een persoonsvolgend budget moet u een aanvraag indienen bij het VAPH.
  • Voor minderjarigen biedt het VAPH een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Dat is een budget om persoonlijke assistenten aan te werven. De aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).
  • Minderjarigen kunnen ook beroep doen op diagnostiek, begeleiding, dagopvang en verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC). De aanvraag daarvoor verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Hulp bij de keuze van zorg en ondersteuning

Om te weten welke ondersteuning voor u best past, kunt u beroep doen op verschillende diensten en organisaties. De diensten ondersteuningsplan (DOP) en de multidisciplinaire teams (MDT) zijn daarvoor specifiek erkend. U kunt daarvoor ook terecht bij onder meer gebruikersorganisaties en diensten maatschappelijk werk. Minderjarigen kunnen ook terecht bij de intersectorale toegangspoort (ITP).

Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij de organisatie van uw ondersteuning.

 

Lees ook: Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties