Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Zorgcontinuïteit

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden. Daarom voorziet de Vlaamse Regering extra middelen.

- Procedures

Om ervoor te zorgen dat uw ondersteuning naadloos kan verdergezet worden, moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen vóór u 22 jaar wordt.

Direct naar
twee meisjes, lachend in het gras

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien..

Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).