Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Zorgcontinuïteit

De procedure ‘zorgcontinuïteit’ wordt in het kader van geformuleerde doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019-2024 bijgestuurd. Personen die als minderjarige zorg en ondersteuning gefinancierd kregen door het VAPH via niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen.    

- Procedures

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) hebt en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke-assistentiebudget naadloos naar een persoonsvolgend budget kan worden omgezet, moet u die procedure doorlopen vóór u 22 jaar wordt.

Jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC), moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen als ze na het verlaten van de jeugdhulpverlening hun ondersteuning verder willen organiseren via een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen.

Direct naar
twee meisjes, lachend in het gras

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien..

Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).