Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+-voorziening) krijgen, zullen soms ook als volwassene nog altijd nood hebben aan intensieve en/of frequente ondersteuning. Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, sneller ter beschikking gesteld kan worden aan die jongvolwassenen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, zijn verschillend naargelang u gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning krijgt van een multifunctioneel centrum of van een GES+-voorziening.

Procedures

 • Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

  Als u als jongvolwassene gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en u uw ondersteuning verder wilt zetten na afloop van uw jeugdhulpverleningsbeslissing, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) opstarten voor uw 22ste verjaardag. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke-assistentiebudget naadloos naar een persoonsvolgend budget na jeugdhulp kan worden omgezet, moet u die procedure ook volledig doorlopen hebben vóór u 22 jaar wordt.

 • Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

  Als u gebruik maakt van ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC) of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+-voorziening) en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen. De ondersteuning die u kreeg van het centrum, kan, onder bepaalde voorwaarden en ten vroegste in het kalenderjaar dat u 21 jaar wordt, aanleiding geven tot een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp.

- Procedures

Direct naar

 • Overstap naar persoonsvolgende financiering

  Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

 • Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

  De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.