Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Zorgcontinuïteit

De beleidsnota 2020-2024 vermeldt onder meer dat de procedure zorgcontinuïteit in deze regeerperiode zal worden bijgestuurd. Het VAPH bereidt momenteel een aanpak voor om de geformuleerde doelstellingen en acties naar de praktijk om te zetten. Wat een en ander concreet betekent, kunnen we dus nog niet beantwoorden.

Zodra die uitwerking afgerond en goedgekeurd is, communiceren we daarover via onze website, onze nieuwsbrief en het magazine Sterk.   

- Procedures

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) hebt en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen. In het jaar dat u 18 jaar wordt, krijgt u een brief met uitleg over die procedure.

Jongvolwassenen die momenteel ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC) of niet-rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding krijgen, maar ook ondersteund willen worden nadat ze de jeugdhulpverlening verlaten, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

Direct naar
twee meisjes, lachend in het gras

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien..

Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).