Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster hebt en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster doorlopen. Om ervoor te zorgen dat uw ondersteuning naadloos kan verdergezet worden, moet u die procedure doorlopen vóór u 22 jaar wordt:

  • U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert tot de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster objectiveert de handicap, de ondersteuningsnood en de dringendheid, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

Aangezien het VAPH voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget zorgcontinuïteit garandeert, zal uw vraag enkel voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster als de voorgestelde budgetcategorie hoger is dan uw huidige budget.

Als u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebt, zal uw persoonlijke-assistentiebudget omgezet worden in een persoonsvolgend budget, zodat u uw ondersteuning kunt verderzetten.

Opgelet: als u er niet in slaagt om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget te doorlopen, dan behoudt u het recht op een automatische terbeschikkingstelling van een budget. Maar, in de periode tussen uw 22ste verjaardag en de beslissing om een budget toe te wijzen, zult u niet beschikken over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget.

In het jaar dat u 18 wordt, krijgt u een brief van het VAPH. Als u na uw 18de een PAB-toekenning ontvangt, dan krijgt u kort daarna een brief. In die brief staat dat u de overstap kunt maken naar een persoonsvolgend budget, als u op dat moment ook al een toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget hebt.

Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?

Het persoonsvolgend budget (PVB) dat ter beschikking wordt gesteld om het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) waarover u als minderjarige beschikte, verder te zetten, zal nooit meer bedragen dan de uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure PVB blijkt dat u een hoger PVB nodig hebt, dan zal de meervraag (het verschil tussen de hoogte van uw PAB en de hoogte van het benodigde PVB) voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie.
  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure voor een PVB een lagere budgetcategorie PVB wordt geïndiceerd (lager dan uw PAB) dan wordt de (lagere) budgetcategorie PVB ter beschikking gesteld.

Om het bedrag dat als persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld kan worden in functie van verderzetting van uw persoonlijke-assistentiebudget te bepalen, vertrekt het VAPH van de hoogte van uw persoonlijke-assistentiebudget.

Vervolgens worden volgende elementen in rekening gebracht:

  • 50 euro lidgeld bijstandsorganisatie
  • VIA4-middelen (indien van toepassing)
  • het percentage beheerskosten (11,94 %) of organisatiegebonden kosten (25,35 %) dat bij besteding wordt toegevoegd

Het omgerekende persoonsvolgend budget zal dus niet exact dezelfde budgethoogte hebben als het persoonlijke-assistentiebudget.

Een persoonsvolgend budget kan naar keuze in cash en in voucher worden ingezet.

  • Wanneer u kiest voor cash bij een niet-vergunde zorgaanbieder, komt er 11,94 % bovenop het bedrag van het persoonsvolgend budget dat vermeld is in de brief die u kreeg.
  • Wanneer u kiest voor cash of voucher bij een vergunde zorgaanbieder (VZA)opent dialoogvenster, dan ontvangt de vergunde zorgaanbieder 25,35 % bovenop het zorggebonden budget dat u bij de zorgaanbieder besteedt.

Het bedrag van uw persoonsvolgend budget lijkt daarom lager dan uw persoonlijke-assistentiebudget, er worden naargelang de besteding immers nog extra middelen (beheerskosten of organisatiegebonden kosten) aan toegevoegd. De beheerskosten worden toegevoegd aan het budget maar de organisatiegebonden kosten niet, die worden rechtstreeks door het VAPH aan de vergunde zorgaanbieder uitbetaald.

Wat als u beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedureopent dialoogvenster ter beschikking gesteld kreeg, hebt u ook recht op zorgcontinuïteit om uw ondersteuning als volwassene te kunnen verderzetten.

Ook dan geldt dat uw persoonlijke-assistentiebudget afloopt op uw 22ste verjaardag. Als u een persoonlijke-assistentiebudget had op basis van de spoedprocedure, dan moet u dus voor uw 22ste verjaardag een aanvraag voor een persoonsvolgend budget doen.

U kunt ook een aanvraag voor een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure indienen. Als u voldoet aan de criteria van de spoedprocedure, dan krijgt u op basis van de automatische-toekenningsgroep een budgetcategorie X ter beschikking gesteld.

Wat als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met een multifunctioneel centrum?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster en de overstap wilt maken naar een persoonsvolgend budget, dan moet u voor uw 22 jaar een persoonsvolgend budget aanvragen.

De budgethoogte van het persoonsvolgend budget zal bepaald worden op basis van de kostprijs van het deel ondersteuning dat door het multifunctioneel centrum werd aangeboden en het restsaldo PAB-middelen. Dat is immers het totaal aan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat gefinancierd wordt door het VAPH en dat maximaal kan meegenomen binnen het persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Nadat u de aanvraagprocedure doorlopen hebt, wordt uw persoonsvolgend budget als meerderjarige ter beschikking gesteld.

Zorgcontinuïteit

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).