Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

De beleidsnota 2020-2024 vermeldt onder meer dat de procedure zorgcontinuïteit in deze regeerperiode zal worden bijgestuurd. Het VAPH bereidt momenteel een aanpak voor om de geformuleerde doelstellingen en acties naar de praktijk om te zetten. Wat een en ander concreet betekent, kunnen we dus nog niet beantwoorden.

Zodra die uitwerking afgerond en goedgekeurd is, communiceren we daarover via onze website, onze nieuwsbrief en het magazine Sterk.

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster hebt en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster doorlopen. In het jaar dat u 18 jaar wordt, krijgt u een brief met uitleg over die procedure:

  • U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

Als u in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van de procedure continuering PAB, dan zult u door het VAPH verwittigd worden. U hoeft zelf geen stappen te ondernemen.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).