Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

Als u als jongvolwassene gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en u uw ondersteuning verder wilt zetten na afloop van uw jeugdhulpverleningsbeslissing, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen. Het VAPH licht u in over die mogelijkheid via een brief die u ontvangt in het kalenderjaar dat u 18 jaar wordt. Als u pas na uw 18de verjaardag een toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget ontvangt, dan krijgt u kort daarna een brief met de melding dat u de overstap kunt maken naar een persoonsvolgend budget.

Het is belangrijk dat u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstart vóór uw 22ste verjaardag. Dat betekent dat u minimaal uw ondersteuningsplan moet indienen voor uw 22ste verjaardag. De procedure volgt de reguliere aanvraagprocedure en ziet eruit als volgt:

 • U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
 • Een erkend multidisciplinair team (MDT) objectiveert de handicap, de ondersteuningsnood en de dringendheid van de vraag. Die objectivering verwerken zij in een multidisciplinair verslag.
 • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer u een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget hebt ontvangen van het VAPH. Meer informatie over de aanvraagprocedure.

Pas nadat u de beslissing van het VAPH over de toewijzing van een persoonsvolgend budget hebt ontvangen, zal uw persoonlijke-assistentiebudget omgezet worden in een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’, zodat u uw ondersteuning kunt verderzetten.

Opgelet: als u er niet in slaagt om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget af te ronden voor uw 22ste verjaardag,, dan behoudt u het recht op een automatische terbeschikkingstelling van een budget. Maar, in de periode tussen uw 22ste verjaardag en de beslissing om een budget toe te wijzen, zult u niet beschikken over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget.

Een persoonsvolgend budget kan naar keuze in cash en in voucher worden ingezet.

Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?

Om het budget na jeugdhulp te bepalen, vertrekt het VAPH van de hoogte van uw persoonlijke-assistentiebudget. Daarnaast wordt gekeken naar de budgetcategorie die u werd toegewezen na het doorlopen van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget.

 • Als de budgetcategorie die u werd toegewezen in de beslissing hoger is dan uw persoonlijke-assistentiebudget, dan blijft de vraag naar dit hogere budget (de ‘meervraag’) ingedeeld in de toegewezen prioriteitengroep.  De terbeschikkingstelling van de meervraag wordt bepaald op basis van de prioriteitengroep, de datum van indiening en de budgetten waarover het VAPH beschikking krijgt. Op het moment dat u aan de beurt bent, zal het VAPH u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Als de budgetcategorie die u werd toegewezen in de beslissing gelijk is aan of lager dan uw persoonlijke-assistentiebudget, dan krijgt u uw toegewezen budgetcategorie ter beschikking gesteld. 

Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp dat ter beschikking wordt gesteld om het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) waarover u als minderjarige beschikte, verder te zetten, zal dus nooit meer bedragen dan uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB), maar ook niet dan uw toegewezen persoonsvolgend budget.

Wat als u beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure ter beschikking gesteld kreeg, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp om uw ondersteuning als volwassene te kunnen verderzetten.

Ook dan geldt dat u de aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) moet indienen vóór uw 22ste verjaardag en dat u vervolgens de aanvraagprocedure moet doorlopen. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke-assistentiebudget naadloos naar een persoonsvolgend budget na jeugdhulp kan worden omgezet, moet u die procedure ook doorlopen hebben vóór u 22 jaar wordt. De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer u een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget hebt ontvangen van het VAPH. 

Wat als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met ondersteuning van een zorgaanbieder?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met ondersteuning van een zorgaanbieder en de overstap wilt maken naar een persoonsvolgend budget, dan moet u voor uw 22ste verjaardag een persoonsvolgend budget aanvragen.

De budgethoogte van het persoonsvolgend budget na jeugdhulp zal berekend worden op basis van de ondersteuning die door de zorgaanbieder werd aangeboden enerzijds en het restsaldo PAB-middelen anderzijds. Nadat u de aanvraagprocedure doorlopen hebt, wordt uw persoonsvolgend budget als meerderjarige ter beschikking gesteld, volgens dezelfde voorwaarden als beschreven bij ‘Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?’.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 • Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

  Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.