Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster hebt en u uw ondersteuning verder wilt zetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster doorlopen. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke-assistentiebudget naadloos naar een persoonsvolgend budget kan worden omgezet, moet u die procedure doorlopen vóór u 22 jaar wordt:

  • U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer u een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget heeft ontvangen van het VAPH. Meer informatie over de aanvraagprocedure.

Aangezien het VAPH voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget een verderzetting van dat budget garandeert, zal uw vraag enkel voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster als de voorgestelde budgetcategorie hoger is dan uw huidige budget.

Als u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebt, zal uw persoonlijke-assistentiebudget omgezet worden in een persoonsvolgend budget, zodat u uw ondersteuning kunt verderzetten.

Opgelet: als u er niet in slaagt om de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget te doorlopen, dan behoudt u het recht op een automatische terbeschikkingstelling van een budget. Maar, in de periode tussen uw 22ste verjaardag en de beslissing om een budget toe te wijzen, zult u niet beschikken over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget.

In het jaar dat u 18 wordt, krijgt u een brief van het VAPH. Als u na uw 18de een PAB-toekenning ontvangt, dan krijgt u kort daarna een brief. In die brief staat dat u de overstap kunt maken naar een persoonsvolgend budget, als u op dat moment ook al een toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget hebt.

Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?

Het persoonsvolgend budget (PVB) dat ter beschikking wordt gesteld om het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) waarover u als minderjarige beschikte, verder te zetten, zal nooit meer bedragen dan uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure PVB blijkt dat u een hoger PVB nodig hebt, dan zal de meervraag (het verschil tussen de hoogte van uw PAB en de hoogte van het benodigde PVB) voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie.
  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure voor een PVB een lagere budgetcategorie PVB wordt geïndiceerd (lager dan uw PAB) dan wordt de (lagere) budgetcategorie PVB ter beschikking gesteld.

Om het bedrag dat als persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld kan worden in functie van verderzetting van uw persoonlijke-assistentiebudget te bepalen, vertrekt het VAPH van de hoogte van uw persoonlijke-assistentiebudget.

Een persoonsvolgend budget kan naar keuze in cash en in voucher worden ingezet.

Wat als u beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure ter beschikking gesteld kreeg, dan hebt u ook recht op zorgcontinuïteit om uw ondersteuning als volwassene te kunnen verderzetten.

Ook dan geldt dat uw persoonlijke-assistentiebudget afloopt op uw 22ste verjaardag: als u uw ondersteuning wilt verderzetten als u meerderjarig bent, dan moet u een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget (PVB) vóór uw 22ste verjaardag. Dat betekent dat u voor uw 22ste verjaardag goed hebt nagedacht welke ondersteuning u als meerderjarige nodig hebt en u vervolgens een ingevuld ‘Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ hebt ingediend bij uw provinciaal VAPH-kantoor. Om ervoor te zorgen dat uw PAB naadloos naar een PVB kan worden omgezet, moet u die procedure ook doorlopen hebben vóór u 22 jaar wordt. De aanvraagprocedure is pas doorlopen wanneer u een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget hebt ontvangen van het VAPH. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u elders op onze website.

Wat als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met een multifunctioneel centrum?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster en de overstap wilt maken naar een persoonsvolgend budget, dan moet u voor uw 22ste verjaardag een persoonsvolgend budget aanvragen.

De budgethoogte van het persoonsvolgend budget zal bepaald worden op basis van de kostprijs van het deel ondersteuning dat door het multifunctioneel centrum werd aangeboden en het restsaldo PAB-middelen. Dat is immers het totaal aan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat gefinancierd wordt door het VAPH en dat maximaal kan meegenomen binnen het persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Nadat u de aanvraagprocedure doorlopen hebt, wordt uw persoonsvolgend budget als meerderjarige ter beschikking gesteld, volgens dezelfde voorwaarden als beschreven bij ‘Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?’

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).