Overstap naar persoonsvolgende financiering

Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg en ondersteuning

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd.

Via de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u het beschikbare aanbod van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in uw buurt.

Het aanbod van ondersteuning die betaald kan worden met het persoonsvolgend budget, vindt u op zorgwijs.be.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning

Zorgwijs

Wat veranderde er?

Direct naar
meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget - BOB)

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het zorgbudget is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Nieuwsberichten