Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wat veranderde er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, konden verderzetten: ofwel via een  persoonsvolgend budget (PVB),  ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

De transitie naar de persoonsvolgende financiering maakte enkele historisch gegroeide verschillen in subsidiëring tussen voorzieningen duidelijk. Hiervoor worden stappen gezet om toe te werken naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen. 

Enkele veranderingen zijn al achter de rug. De veranderingen in het kader van 'correctiefase 2’ lopen van 2020 tot 2027.

Lopende veranderingen: correctiefase 2

Voorbije veranderingen: correctiefase 1 en andere bijsturingen

Publicaties

  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

    Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.