Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wat veranderde er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, konden verderzetten: ofwel via een  persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster,  ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster.

De transitie naar de persoonsvolgende financiering maakte enkele historisch gegroeide verschillen in subsidiëring tussen voorzieningen duidelijk. Hiervoor worden stappen gezet om toe te werken naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

Enkele veranderingen zijn al achter de rug. De veranderingen in het kader van 'correctiefase 2’ lopen van 2020 tot 2027.

Lopende veranderingen: correctiefase 2

Voorbije veranderingen: correctiefase 1 en andere bijsturingen

Publicaties

november 2022

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget - BOB)

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het zorgbudget is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.