Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wijziging correctiefase 2

Het Vlaams Parlement gaf op 5 maart 2021 zijn definitieve goedkeuring aan regelgeving waarin onder andere correctiefase 2 wordt hervormd. Het werken naar meer gelijkwaardige budgetten wordt gecontinueerd, maar met extra nadruk op de continuïteit van ondersteuning die reeds geboden wordt.

De belangrijke wijziging houdt in dat budgetten niet meer dan 15% zullen dalen. Concreet betekent dit dat voor alle dalende budgetten de definitieve budgethoogte op 1 januari 2023 zal bereikt zijn, en de verdere dalingen die in 2024–2027 voorzien waren, niet zullen worden doorgevoerd.

Persoonsvolgende budgetten die naar rechtstreeks toegankelijke hulp werden omgezet, worden eveneens aangepakt: er wordt ook voor die budgetten een beperkte daling van 15 % ingevoerd. Dit kan twee gevolgen hebben:

  • Het budget valt, ondanks de beperkte daling, nog steeds onder de ondergrens van budgetcategorie 1 van het persoonsvolgend budget (7,73 punten). De omzetting naar rechtstreeks toegankelijke hulp blijft behouden en er wijzigt niets.
  • Het budget valt boven de ondergrens van budgetcategorie 1 van het persoonsvolgend budget. De persoon krijgt dit budget ter beschikking gesteld na de definitieve goedkeuring van de regelgeving.