Overstap naar persoonsvolgende financiering

Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021

Op 17 maart 2020 werd binnen het VAPH een vernieuwd en geoptimaliseerd zorgzwaarte-instrument (ZZI) (met inbegrip van de nieuwe B-waarden) in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd ook de methode van budgetbepaling in samenspraak met de sector grondig geëvalueerd en bijgestuurd zodat de budgetten die worden toegekend beter zijn afgestemd op de ondersteuningsvragen en het zorgzwaarteprofiel van de betrokken persoon met een handicap. Daarbij werd het aantal budgetcategorieën uitgebreid van 12 oude naar 24 nieuwe budgetcategorieën.

Wie voor 17 maart 2020 een volledige en correcte aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indiende, werd gevat door de ‘oude budgetbepaling’.

Met de actualisatie wil het VAPH niet enkel zorgen voor gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen. Er wordt ook gestreefd naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen zodat maximaal tegemoet gekomen kan worden aan de vraag om ondersteuning van alle personen met een handicap die nog op ondersteuning wachten.

Hoe weet ik welke budgetbepaling werd toegepast bij mijn vraag?

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u controleren of bij uw vraag de oude of nieuwe budgetbepaling werd toegepast. In het menu ‘Ondersteuning’ > ‘Persoonsvolgend budget’ krijgt u een overzicht van al uw aanvragen naar een persoonsvolgend budget. De vragen in de status ‘beslissing toewijzing’ zijn de vragen waarbij een budget werd toegewezen en waarmee u op de wachtlijst staat. Wanneer u voor een specifieke vraag verder doorklikt naar ‘Detail PVB’, kunt u bij de budgetcategorie controleren welke budgetbepaling werd toegepast:

  • Ziet u een Romeins cijfer? Dan werd de oude budgetbepaling toegepast. 
  • Ziet u de letters ‘BC_’ gevolgd door een gewoon cijfer? Dan werd de nieuwe budgetbepaling toegepast.
Tabel oude versus nieuwe budgetbepaling