Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wat verandert er voor wie al een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget had?

U maakte enkel gebruik van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget

Uw huidig budget

Als u al gebruik maakte van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsgebonden budget (PGB), dan ontving u in januari 2017 een brief met daarin de hoogte van uw persoonsvolgend budget (PVB). De brief bevat ook informatie over de herberekening van het terugvorderbaar voorschot (voor de vroegere PAB-budgethouders), over wat u moet doen met uw overeenkomsten, hoe u uw kosten moet indienen ...

U krijgt ook ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder

Als u ook ondersteuning krijgt van een VAPH-zorgaanbieder (dienst of voorziening), dan is die ondersteuning, samen met uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsgebonden budget verrekend tot één budget.

Uw budget voor 2017

U ontving begin 2017 een brief van het VAPH waarin de hoogte van uw budget voor 2017 werd meegedeeld.

Uw budget werd berekend op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget en op basis van de ondersteuning die u kreeg van uw vergunde zorgaanbieder op 31 maart 2016.

Uw budget voor 2018

In 2017 bezorgden de vergunde zorgaanbieders geactualiseerde gegevens aan het VAPH over hun cliënten en de ondersteuning die ze hen boden tussen 1 april en 31 december 2016. Op basis van die geactualiseerde gegevens heeft het VAPH in de loop van 2017 de budgetten van alle cliënten van vergunde zorgaanbieders opnieuw berekend. Tegelijkertijd werden een aantal technische fouten rechtgezet.

Aan de berekening op basis van uw persoonlijke-assistentiebudget werd niets gewijzigd.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget krijgt;
  • een lager persoonsvolgend budget krijgt.

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat ze u dezelfde ondersteuning zullen bieden, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet veranderd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt, kunt u uw vraag ook stellen aan het VAPH.

Publicaties