Infonota INF/19/25 - Bezoeken aan geregistreerde vergunde zorgaanbieders in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap

07.03.2019
Documenttype:
Infonota

Uit de informatie tot registratie van een vergunde zorgaanbieder in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap, is het vaak moeilijk om een correcte inschatting te maken van de diversiteit van het ondersteuningsaanbod en welke profielen binnen een bepaalde ondersteuningsmodule bij welke vergunde zorgaanbieder terecht kunnen. Om dit verder uit te klaren, zullen de regiocoördinatoren, indien nodig, een bezoek ter plaatse plannen bij de betrokken vergunde zorgaanbieder.