Brief storting bedrag aan mensen die ondertussen al andere terbeschikkingstelling hebben en van wie we het rekeningnummer niet kennen

Documenttype:
Andere

Deze brief wordt gestuurd naar mensen die tussen 12 maart 2021 en 31 december 2023 een terbeschikkingstelling hadden als resultaat  van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en die door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag kregen, MAAR ondertussen een andere lopende terbeschikkingstelling hebben. Aan de huidige terbeschikkingstelling van die mensen verandert er niets, maar aan hen wordt gevraagd om hun rekeningnummer te bezorgen zodat we hun het bedrag kunnen storten voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen. Aan de brief wordt een formulier toegevoegd waarmee het rekeningnummer wordt opgevraagd. Ondersteun  de budgethouder zo veel mogelijk bij het invullen van het formulier. Als het rekeningnummer niet bezorgd wordt (via de post, mail of mijn.vaph), kan het VAPH niet overgaan tot betaling. We hopen zo veel mogelijk rekeningnummers te ontvangen binnen de maand na de verzending van de brief zodat we zowel voor het VAPH als voor de budgethouder de betaling zo snel mogelijk in orde kunnen brengen.