Brief storting bedrag aan mensen die ondertussen al een andere terbeschikkingstelling hebben en van wie we het rekeningnummer kennen

Documenttype:
Andere

Deze brief wordt gestuurd naar mensen die tussen 5 maart 2021 en 31 december 2023 een terbeschikkingstelling hadden als resultaat van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en die door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag kregen, MAAR ondertussen een andere lopende terbeschikkingstelling hebben. Aan de huidige terbeschikkingstelling van die mensen verandert er niets, maar zij krijgen wel een bedrag gestort op hun PVB-rekening.