Formulier 'Uitvoering arrest Raad van State: storting in het kader van uw persoonsvolgend budget'

Documenttype:
Formulier

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH uw rekeningnummer voor de eenmalige storting van het bedrag in uitvoering van het arrest van de Raad van State.