Brief aan mensen met een deelbudget voor hun vraag in prioriteitengroep 2 wiens terbeschikkingstelling wordt gewijzigd

Documenttype:
Andere

Alle beslissingen die het resultaat zijn van aanvragen van voor 17 maart 2020 (eventueel ook door de registratie op de vorige CRZ) en door de toepassing van de nieuwe budgetbepaling verkeerdelijk een lager bedrag bevatten, worden gewijzigd. Dat betekent dat via deze brief de vorige terbeschikkingstelling gewijzigd wordt en een nieuwe wordt bezorgd. 

Alle gebruikers die een nieuwe terbeschikkingstellingsbrief kregen, krijgen zo veel mogelijk gelijktijdig ook de brief over de storting van het bedrag. Om juridische redenen wordt het wel in een aparte brief gecommuniceerd.