Brief met betrekking tot opvragen rekeningnummer in functie van het te storten bedrag

Documenttype:
Andere

In uitvoering van het arrest van de Raad van State stort het VAPH een bedrag voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen en de te weinig uitbetaalde beheerskosten indien van toepassing. Deze brief vermeldt het bedrag. 

Aan de brief wordt een formulier toegevoegd waarmee het rekeningnummer wordt opgevraagd. Ondersteun de budgethouder zo veel mogelijk bij het invullen van het formulier. Als het rekeningnummer niet bezorgd wordt (via de post, mail of mijn.vaph), kan het VAPH niet overgaan tot betaling. We hopen zo veel mogelijk rekeningnummers te ontvangen binnen de maand na de verzending van de brief zodat we zowel voor het VAPH als voor de budgethouder de betaling zo snel mogelijk in orde kunnen brengen.