Brief met betrekking tot storting van bedrag

Documenttype:
Andere

In uitvoering van het arrest van de Raad van State stort het VAPH een bedrag voor de te weinig ter beschikking gestelde middelen en de te weinig uitbetaalde beheerskosten indien van toepassing. Deze brief vermeldt het bedrag. Deze brief is van toepassing voor alle mensen met een PVB-rekening. Er wordt wel geadviseerd om het bedrag over te schrijven  naar een privérekening. Er moet niet verantwoord worden waaraan het bedrag wordt uitgegeven. Het bedrag wordt in de tweede helft van maart 2024 gestort op de PVB-rekening.