Voor welke hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH geen tegemoetkoming geven?

Hulpmiddelen uitgesloten door regelgeving 

Het VAPH geeft een tegemoetkoming voor heel wat hulpmiddelen en aanpassingen. Voor sommige hulpmiddelen is een tegemoetkoming uitgesloten door regelgeving:

Apparatuur voor (para)medische behandelingen of voor de fysieke conditie

Voorbeelden zijn o.a. aërosoltoestellen, toestellen voor kinesitherapie, brillen, operaties, hoorapparaten, epilepsiedetectiesystemen of hometrainers.

Mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB)(opent nieuw venster). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas.

Voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen) is het VAPH wel bevoegd. Het gaat over:

 • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • rolstoelfiets
 • rolstoelplateaufiets
 • rolstoel-fietsverbinding
 • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • rolstoelhulpmotor voor de begeleider

Een volledig overzicht van alle tegemoetkomingen vindt u in de refertelijst 

Het VAPH geeft geen tegemoetkoming voor bromfietsen, snorfietsen en hulpmotoren op fietsen.

Andere hulpmiddelen waarvoor het VAPH geen tegemoetkoming geeft

 • Multimedia apparatuur:
  • Mobiele telefoons / smartphones en tablets die niet in de refertelijst staan 
  • standaard personal computer (desktop of laptop)
  • standaard beeldscherm of groot beeldscherm
  • tv-scherm
  • tv-voorzetscherm
  • telefoonversterker of telefoontoestel met ingebouwde versterking
  • faxtoestel of toestel met analoge functie
 • Relaxzetels
  • Het VAPH geeft een tegemoetkoming voor specifieke zetels voor personen met de ziekte van Huntington. Het VAPH geeft geen tegemoetkoming voor andere relaxzetels, ook niet voor modellen met sta-opfunctie. Er is wel een tegemoetkoming mogelijk voor de meerkosten van meer dan 300 euro voor handicapspecifieke aanpassingen aan de zit, de rug of de armleuningen.
 • Bepaalde mobiliteitshulpmiddelen:
  • aanhangfiets met één wiel
  • fietskar of aanhangwagen
 • Bepaalde ADL-hulpmiddelen:
  • badopstapje, badplank, badverkorter, badzit, badstoel
  • bedtafel
  • toiletrugleuning, toiletverhoging, toiletzitkussen
  • serveerwagen
  • sleutelgreepaanpassingen
  • leeslamp, leesplank, leestafel
  • memorecorder
  • sprekende basisrekenmachine, sprekende huishoudweegschaal, sprekende wekker, sprekende personenweegschaal, sprekende labelpen.

Het VAPH geeft geen tegemoetkoming voor verzekeringskosten.

Dienstverlening door fysieke en/of rechtspersonen

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor aanvullende autorijlessen, pedagogische hulp bij hogere studies, vervoerskosten in het gewoon onderwijs, lessen voor het gebruik van de witte stok, onderhoud waarvoor een tegemoetkoming voorzien is in de refertelijst en herstellingen.

Het VAPH kan in het kader van hulpmiddelen en aanpassingen nooit een tegemoetkoming geven voor elke andere vorm van dienstverlening door fysieke en/of rechtspersonen. Abonnementskosten voor een dienstverlening zoals telefonie of internet, onderhoud waarvoor geen tegemoetkoming in de refertelijst is opgenomen, en zo meer kunnen dus in geen geval vergoed worden.

Publicaties