Nieuws

 • ”Hoe vroeger kinderen ondersteuning krijgen, hoe beter”

  Kinderen met een (vermoeden van) handicap hebben ondersteuning nodig. Hoe vroeger, hoe beter. Want op jonge leeftijd zijn de hersenen nog plastisch. En ook voor de ouders is het vinden van de juiste begeleiding vroeg in het traject alleen maar positief.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum in juli en augustus

  Een persoonlijke-assistentiebudget kan gecombineerd worden met dagopvang in een multifunctioneel centrum. Het PAB wordt dan aangepast. Vanaf 2024 geldt er een gunstmaatregel: bij combinatie in de maanden juli en augustus, wordt het PAB niet aangepast.

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

  Wie gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum (MFC), betaalt een persoonlijke bijdrage. Op 1 februari 2023 wijzigt de manier waarop de maximumbijdrage berekend wordt voor jongvolwassenen tot 21 jaar die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming...

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage MFC

  Wie gebruik maakt van een multifunctioneel centrum (MFC), moet een persoonlijke financiële bijdrage betalen. De bedragen werden op 1 juli 2022 geïndexeerd.