Nieuws

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

  Wie gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum (MFC), betaalt een persoonlijke bijdrage. Op 1 februari 2023 wijzigt de manier waarop de maximumbijdrage berekend wordt voor jongvolwassenen tot 21 jaar die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming...

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage MFC

  Wie gebruik maakt van een multifunctioneel centrum (MFC), moet een persoonlijke financiële bijdrage betalen. De bedragen werden op 1 juli 2022 geïndexeerd.

 • Reportage: 11-jarige Yousra vertelt wat haar spraakcomputer voor haar betekent

  Het VAPH ondersteunt heel wat personen met een handicap die gebruik maken van hulpmiddelen. In 2020 werd bijna 44.000 keer een tegemoetkoming voor hulpmiddelen aangevraagd, waar meer dan 16.500 personen gebruik van maken. Een van hen is de 11-jarige Yousra, die in een reportage...

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari. Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • COVID-19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang (update)

  U werd via een mededeling al op de hoogte gebracht van de financiële tussenkomst vanuit de Vlaamse Regering voor partners die mee instaan voor noodopvang voor kinderen die wegens opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs of COVID-19-maatregelen...

 • COVID 19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang

  U werd al op de hoogte gebracht van het feit dat de lessen in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs opgeschort worden in de week van 20 tot en met 24 december. We verwachten dat er ook begin 2022 nog momenten zullen zijn dat scholen en klassen tijdelijk de lessen moeten...

 • Boosterprik voor personeel en gebruikers (update 03/12/2021)

  Via de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 3 december 2021 willen we een rechtzetting doen van de eerder gecommuniceerde leeftijdsgrens voor de boosterprik. Die kan toegediend worden vanaf de leeftijd van 18 jaar en niet vanaf 12 jaar zoals vermeld...