13 juli 2023

Vernieuwde brochure over rechten en plichten

De brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ gaat over de kwaliteit van de zorg en de zorg voor kwaliteit waarop u recht hebt als u ondersteuning krijgt van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan.

U vindt in de brochure gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten bij uw door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder.

U kunt de brochure online raadplegen of een gedrukt exemplaar bestellen. De brochure is ook in gesproken vorm te verkrijgen.

Naar de brochure

Nog meer informatie vindt u op de VAPH-website, in het webluik ‘Rechten en plichten’.

Cover brochure 'Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder'