12 januari 2023

Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

Als gebruiker van een multifunctioneel centrum (MFC) betaalt u een persoonlijke bijdrage.

Jongvolwassenen kunnen sinds kort vanaf 18 jaar - voorheen 21 jaar - een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) aanvragen via de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal Personen met een Handicap. De Vlaamse Regering besliste daarop dat jongvolwassenen die een IVT of IT ontvangen, rechthebbende blijven op het groeipakket, maar dat dit niet kan worden gecombineerd met de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

De bijdrageregeling voor MFC’s wordt aangepast zodat jongvolwassenen uit de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar die enkel een groeipakket ontvangen en deze die het groeipakket combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, gelijk behandeld worden. 

U leest er meer over in de mededeling aan gebruikers van een multifunctioneel centrum van 12 januari 2023.

Lees alle nieuwsberichten