25 juni 2024

Tussentijdse evaluatie model-IDO

In het voorjaar 2023 werden de modeldocumenten individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) gepubliceerd.

Meer informatie over het doel van de modeldocumenten leest u op de pagina Model individuele dienstverleningsovereenkomst.

De documenten zijn nu aangepast op basis van:

  • vragen en reacties van gebruikers en zorgaanbieders
  • wijzigingen aan de regelgeving (BVR kwaliteit van 4 februari 2011)

De aangepaste documenten en een overzicht van de wijzigingen vindt u op de pagina Model individuele dienstverleningsovereenkomst - documenten.

Feedback kunt u blijven bezorgen via het evaluatieformulier(opent nieuw venster) of avf@vaph.be.

jongeman aan het werk in een serre met begeleidster
Foto: Shutterstock

Nieuw

Samenvattende pagina

Wilt u als gebruiker in een oogopslag weten wat er in uw IDO staat, vul dan zeker samen met uw zorgaanbieder de samenvattende pagina in.

Meer info over de samenvattende pagina

Wie tekent de IDO?

Minderjarigen: De handtekening van een van beide ouders volstaat.

Meerderjarigen: De budgethouder tekent. Zijn er meerdere budgethouders, dan moeten die niet meer noodzakelijk allemaal tekenen. Heeft een gebruiker meerdere bewindvoerders, dan is de handtekening van een van de bewindvoerders voldoende, maar minstens die van de professionele bewindvoerder als die er is. Is de gebruiker nog deels wilsbekwaam, dan tekent hij altijd mee.

Er wordt uitgegaan van het principe dat er getekend wordt met het akkoord van de andere bewindvoerder/ouder na overleg. Is er een conflict tussen die personen? Dan tekenen zij wel allen de overeenkomst.

Bekijk het stroomdiagram over het ondertekenen van de IDO's

Tips 

  1. Bepaalde passages uit de model-IDO zijn niet altijd van toepassing op de individuele situatie van de gebruiker. Artikels of paragrafen die niet van toepassing zijn, kunnen geschrapt worden om de IDO niet onnodig lang te maken. Behoud enkel het artikelnummer met de boodschap ‘niet van toepassing’. Op die manier kan het document met extra informatie nog steeds makkelijk samen met de IDO worden gelezen en blijft de nummering van de artikels overal hetzelfde.
  2. Kleine aanpassingen aan de IDO kunnen via een bijlage toegevoegd worden. Die bijlage wordt dan onderdeel van de IDO en moet dus door beide partijen ondertekend worden. Er hoeft dan geen nieuwe IDO opgemaakt te worden. Gaat het om meerdere of grote aanpassingen, dan is het vaak duidelijker om een nieuwe IDO op te maken.

Lees alle nieuwsberichten