13 juli 2023

Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

Het VAPH lanceerde in het voorjaar een model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO).

Om burgers en professionals wegwijs te maken in de modeldocumenten, werden er in april en mei webinars georganiseerd.

De opnames van de webinars waren al langer beschikbaar. Nu kunt u ze ook bekijken met ondertiteling en met een vertaling in Vlaamse Gebarentaal.