Handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout ...

Handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout ...

Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of ander ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Soms leidt het tot een blijvende handicap.

Als uw handicap het gevolg is van een ongeval, beroepsziekte of medische fout, dan hebt u in veel situaties recht op een schadevergoeding van een vergoedingsdebiteur. Voorbeelden van een vergoedingsdebiteur zijn een verzekeringsmaatschappij, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's of een ander gespecialiseerd fonds. U bent verplicht om in eerste instantie een schadevergoeding aan te vragen bij die vergoedingsdebiteur.

De vergoedingsdebiteur onderzoekt uw vraag. In sommige situaties kan dat onderzoek lange tijd in beslag nemen (bijvoorbeeld door gerechtelijke procedures). Ondertussen hebt u misschien al ondersteuning nodig, zoals hulpmiddelen en aanpassingen, handicapspecifieke begeleiding, dagopvang of verblijf.

Bij het VAPH kunt u die ondersteuning aanvragen. U kunt ervan gebruikmaken als u de vergoeding van de vergoedingsdebiteur nog niet hebt ontvangen of als die vergoeding niet volstaat.

Voor de aanvraag van ondersteuning neemt u contact op met een multidisciplinair team (MDT). Als uw handicap mogelijk het gevolg is van een verkeersongeval, een medische fout, een beroepsziekte of een ander ongeval, dan zal het multidisciplinair team u vragen om een vragenlijst, Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie in te vullen.

Als het VAPH uw aanvraag goedkeurt, maakt het een onderscheid tussen de volgende situaties:

 • Als u nog geen schadevergoeding van uw vergoedingsdebiteur hebt gekregen, dan betaalt het VAPH uw kosten voor uw ondersteuning. Het VAPH zal die kosten rechtstreeks terugvorderen van de vergoedingsdebiteur. Dat heet in juridische termen wettelijke subrogatie.
 • Als u al een schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur hebt gekregen, dan mag het VAPH u geen tegemoetkoming meer geven voor de kosten die de vergoedingsdebiteur betaald heeft. In juridische termen heet dat cumulverbod.
  • Als de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur echter lager is dan de vergoeding die u bij het VAPH voor dezelfde ondersteuning krijgt, dan betaalt het VAPH u het verschil. In juridische termen heet dat de verschilregel.

Concreet gaat het zo in zijn werk:

Voor hulpmiddelen en aanpassingen:

 • Uw schadevergoeding voor hulpmiddelen en aanpassingen is gelijk aan of hoger dan het bedrag dat het VAPH voorziet voor die hulpmiddelen en aanpassingen: u ontvangt geen tegemoetkoming van het VAPH.
 • Uw schadevergoeding voor hulpmiddelen en aanpassingen is uitgeput: u ontvangt een tegemoetkoming van het VAPH op voorwaarde dat u bewijst dat u de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur volledig hebt gebruikt voor hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u die schadevergoeding ontvangen hebt.

Voor een persoonsvolgend budget, persoonlijke-assistentiebudget, begeleiding, dagopvang en verblijf in een multifunctioneel centrum:

 • Uw schadevergoeding voor hulp van derden of voor huishoudschade wordt verrekend naar een jaarlijkse vergoeding. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. U ontvangt een periodieke schadevergoeding (bijvoorbeeld een maandelijkse rente): het VAPH houdt rekening met uw vergoeding op jaarbasis.
  2. U hebt een eenmalige schadevergoeding ontvangen: het VAPH zet die eenmalige schadevergoeding om naar een jaarlijkse vergoeding.
 • Het VAPH trekt 80 % van het bedrag van uw jaarlijkse vergoeding af van uw persoonsvolgend budget (PVB), uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB), uw gesubsidieerde begeleiding, dagopvang of verblijf in een multifunctioneel centrum.

Voorbeeld:

Het VAPH stelt u een persoonsvolgend budget van 10.000 euro ter beschikking. Het bedrag van uw jaarlijkse vergoeding bedraagt 1.000 euro. Het VAPH trekt 80 % van die vergoeding (namelijk 800 euro) af van uw persoonsvolgend budget. Het restbedrag van uw persoonsvolgend budget bedraagt dan 9.200 euro.

In het digitale loket mijnvaph.be kunt u nagaan hoeveel uw persoonsvolgend budget of uw persoonlijke-assistentiebudget bedraagt na aftrek van de jaarlijkse vergoeding.

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp:

Het cumulverbod en de verschilregel zijn niet van toepassing op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat betekent dat u rechtstreeks toegankelijke hulp mag combineren met uw schadevergoeding voor hulp van derden of huishoudschade.

Wat moet u doen tijdens de afhandeling van uw schadedossier?

Meld het VAPH elke verandering in uw schadedossier:

 • een aanstelling van een medisch deskundige
 • een voorlopig of definitief medisch verslag
 • een voorschot dat specifiek bestemd is voor hulpmiddelen, aanpassingen of hulp van derden
 • een tussentijds vonnis

Bezorg het VAPH het ontwerp van de 'minnelijke regelingsovereenkomst', meestal dading genoemd, voor u die ondertekent. Het VAPH kan u dan helpen om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur.

Wat moet u doen na een definitieve schaderegeling?

Bezorg het VAPH de volgende documenten:

 • een kopie van de getekende minnelijke regelingsovereenkomst of de gerechtelijke uitspraak waarin uw schadegeval definitief geregeld is
 • alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten u bent vergoed en voor welk bedrag. Het is van belang dat u het VAPH een zo nauwkeurig mogelijke berekening van uw schadevergoeding bezorgt

Aandachtspunten

 • Bezorg het VAPH alle belangrijke informatie over de stand van zaken van uw schadedossier. Een goede samenwerking tussen u, de vergoedingsdebiteur en het VAPH waarborgt een zo volledig mogelijke schadevergoeding.
 • Leg het ontwerp van uw minnelijke regelingsovereenkomst voor aan het VAPH voor u ze ondertekent.
 • Hou alle gegevens bij over de tegemoetkomingen die u ontvangt. Bewaar daarnaast ook alle bewijzen van de kosten die u maakt. Zo kunt u aan de vergoedingsdebiteur aantonen hoeveel uw ondersteuning precies kost.
 • Bewaar alle bewijzen van de kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen die u met uw schadevergoeding betaalt, ook nadat uw schadedossier definitief geregeld is. Zo hebt u een bewijs voor het VAPH als uw schadevergoeding voor hulpmiddelen en aanpassingen uitgeput is.
 • Hebt u vóór 1 januari 2018 een eenmalige schadevergoeding voor hulp van derden of huishoudschade ontvangen? Hou dan uw kosten bij voor hulp van derden of hulp in het huishouden vanaf de datum waarop u uw schadevergoeding hebt ontvangen tot en met 31 december 2017. Kosten voor hulp van derden of hulp in het huishouden die dateren van na 31 december 2017 moet u niet meer bijhouden. Bij hulpmiddelen en aanpassingen moet u wel alle kosten bijhouden, ook de kosten die dateren van na 31 december 2017.
 • Laat u bij de behandeling van uw schadedossier bijstaan door een advocaat of een andere persoon of instantie.

Vragen?

Hebt u een handicap als gevolg van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of elke situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, en wilt u weten welke gevolgen dat heeft voor de hulp die het VAPH kan bieden, dan kunt u terecht bij het juridisch team van het VAPH.

Documenten

Publicaties

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 • Persoonlijke-assistentiebudget

  Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

CTA-row

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

 • Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

  Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).