Handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout ...

Wettelijke subrogatie

De term 'wettelijke subrogatie' is juridische taal voor een situatie waarin een persoon of instantie 'wettelijk in de plaats wordt gesteld' van iemand anders.

Wat betekent dat?

Stel dat uw handicap het gevolg is van een ongeval. In principe is het zo dat de verzekeringsmaatschappij uw schade vergoedt. Maar voordat precies bepaald is welke ondersteuning de verzekeringsmaatschappij u moet betalen, kunnen jaren voorbij gaan. Moet u dan de kosten voor uw eventuele ondersteuning zelf betalen? Nee.

Het VAPH kan u al een tegemoetkoming geven vóór u de schadevergoeding ontvangen hebt. Het VAPH kan ook in uw plaats de verzekeringsmaatschappij aanspreken om zijn tegemoetkoming terug te vorderen. Op die manier is het toch de verzekeringsmaatschappij die de uiteindelijke kost van uw noodzakelijke ondersteuning draagt.

Publicaties