Handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout ...

Cumulverbod

De term 'cumulverbod' betekent dat u voor uw schade maar één keer een vergoeding mag ontvangen. Cumuleren van vergoedingen is verboden.

Als uw schade vergoed wordt door een verzekeringsmaatschappij, dan moet u uw kosten met die schadevergoeding betalen.

Dekt de schadevergoeding die u krijgt niet alle kosten, dan past het VAPH het verschil bij tot het bedrag dat het VAPH voorziet voor die kosten.

Het cumulverbod geldt niet voor kosten die het VAPH betaalt voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat betekent dat rechtstreeks toegankelijke hulp wel gecombineerd kan worden met een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij.

Publicaties