Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

november 2022
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier bezorgt u, in het kader van de wettelijke subrogatie, de gegevens van een schadegeval aan het VAPH.

Het formulier heet voluit 'Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie' maar wordt soms afgekort tot 'Vragenlijst wettelijke subrogatie'.