Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Werken

Personen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding. 

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en jobstudenten gaat u naar de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Als u bij de Vlaamse overheid werkt, vindt u meer informatie via Dienst Diversiteitsbeleid.

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.