Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Werken

Personen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding. 

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor werkzoekenden, werknemers en jobstudenten gaat u naar de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)(opent nieuw venster).  Informatie over overheidssteun voor zelfstandigen vindt u eveneens op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)(opent nieuw venster).

Als u bij de Vlaamse overheid werkt, kunt u terecht bij de dienst Diversiteitsbeleid. U vindt meer informatie op de website Vlaanderen.be(opent nieuw venster).

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP),(opent nieuw venster) be.Brussels(opent nieuw venster) en Iriscare.brussels(opent nieuw venster).

  • Handicap door ongeval

    In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

  • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

    Hulpmiddelendatabank Vlibank

    Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.