Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Werken

Personen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding. 

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en jobstudenten gaat u naar de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Als u bij de Vlaamse overheid werkt, kunt u terecht bij de dienst Diversiteitsbeleid. U vindt meer informatie op de website Vlaanderen.be.

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.