Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Wonen

Pleegzorg

Kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen voor zorg en ondersteuning beroep doen op pleegzorg. De diensten voor pleegzorg worden vergund door het Agentschap Jongerenwelzijn en bieden handicapspecifieke ondersteuning aan zowel het pleeggezin als het pleegkind of de pleeggast. Het pleeggezin ontvangt een onkostenvergoeding voor elke opvangdag.

Aanpassingspremie woning

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor woningaanpassingen. Meer informatie vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Voldoet u niet aan de erkenningsvoorwaarden van het VAPH dan kunt u informeren bij het Agentschap Wonen Vlaanderen naar de voorwaarden voor toekenning van de 'aanpassingspremie voor een inwonende oudere'.

Lenen

Bij de bouw of verbouwing van een huis hoort meestal een lening. Voor informatie over voordelig lenen kunt u terecht bij volgende instanties:

Een woning huren

Wilt u voordelig huren, dan kunt u een sociale woning aanvragen. Daarvoor moet u voldoen aan inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Meer informatie en adressen van sociale huisvestingsmaatschappijen vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Op de website van Wonen Vlaanderen vindt u informatie over andere premies zoals bijvoorbeeld de huursubsidie.

Belastingvoordelen

Bouwt u een huis of bent u eigenaar van een huis en hebt u zelf een handicap of hebt u kinderen met een handicap, dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, van fiscale voordelen genieten.

Voor het Vlaams Gewest kunt u voor meer informatie terecht bij de Vlaamse Belastingdienst.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.