Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Wonen

Aanpassingspremie woning

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor woningaanpassingen. Meer informatie vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Voldoet u niet aan de erkenningsvoorwaarden van het VAPH dan kunt u informeren bij het Agentschap Wonen in Vlaanderen(opent nieuw venster) naar de voorwaarden voor toekenning van de 'Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner'.

Lenen

Bij de bouw of verbouwing van een huis hoort meestal een lening. Voor informatie over voordelig lenen kunt u terecht bij volgende instanties:

Een woning huren

Wilt u voordeliger huren, dan kunt u een sociale woning aanvragen. Daarvoor moet u voldoen aan inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Meer informatie en adressen van sociale huisvestingsmaatschappijen vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen(opent nieuw venster).

Op de website van Wonen Vlaanderen(opent nieuw venster) vindt u informatie over andere premies zoals bijvoorbeeld de huursubsidie.

Belastingvoordelen

Onder bepaalde voorwaarden is er een vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap mogelijk.

Woont u in Vlaanderen dan vindt u meer informatie op de website van Vlaanderen.be(opent nieuw venster). U kunt ook informeren bij de Vlaamse Belastingdienst(opent nieuw venster).

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan vindt u informatie op de website van Brussel Fiscaliteit(opent nieuw venster).

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldpunt Personen met een Handicap (BrAP)(opent nieuw venster), be.Brussels(opent nieuw venster) en Iriscare.brussels(opent nieuw venster).

  • Handicap door ongeval

    In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

  • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

    Hulpmiddelendatabank Vlibank

    Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.