Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Wonen

Aanpassingspremie woning

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor woningaanpassingen. Meer informatie vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Voldoet u niet aan de erkenningsvoorwaarden van het VAPH dan kunt u informeren bij het Agentschap Wonen Vlaanderen naar de voorwaarden voor toekenning van de 'Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner'.

Lenen

Bij de bouw of verbouwing van een huis hoort meestal een lening. Voor informatie over voordelig lenen kunt u terecht bij volgende instanties:

Een woning huren

Wilt u voordelig huren, dan kunt u een sociale woning aanvragen. Daarvoor moet u voldoen aan inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Meer informatie en adressen van sociale huisvestingsmaatschappijen vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Op de website van Wonen Vlaanderen vindt u informatie over andere premies zoals bijvoorbeeld de huursubsidie.

Belastingvoordelen

Onder bepaalde voorwaarden is er een vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap mogelijk.

Woont u in Vlaanderen dan vindt u meer informatie op de website van Vlaanderen.be. U kunt ook informeren bij de Vlaamse Belastingdienst.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan vindt u informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.