Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Onderwijs

De meeste kinderen en jongeren met een handicap gaan naar school. De Vlaamse overheid tracht, waar nodig, extra ondersteuning aan te bieden. Zo biedt het 'M-decreet' maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u onder meer informatie over:

  • leerplicht
  • gewoon onderwijs (inclusief onderwijs)
  • buitengewoon onderwijs
  • geïntegreerd onderwijs
  • hoger onderwijs
  • hulpmiddelen bij het studeren
  • tolken voor doven en slechthorenden
  • ...

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.