Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Onderwijs

De meeste kinderen en jongeren met een handicap gaan naar school. De Vlaamse overheid tracht, waar nodig, extra ondersteuning aan te bieden. 

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO)

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.

Globale individuele ondersteuning is er specifiek voor kinderen die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar.

Daarnaast moet uw kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp. U vindt meer informatie op de webpagina Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen (opent nieuw venster)vindt u onder meer informatie over:

 • leerplicht
 • gewoon onderwijs (inclusief onderwijs)
 • buitengewoon onderwijs
 • geïntegreerd onderwijs
 • hoger onderwijs
 • hulpmiddelen bij het studeren
 • tolken voor doven en slechthorenden
 • ...

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP)(opent nieuw venster), be.Brussels(opent nieuw venster) en Iriscare.brussels(opent nieuw venster).

 • Handicap door ongeval

  In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

 • Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

  Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.